Phê chuẩn kết quả bầu trưởng, phó đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng

Cập nhật lúc 14:14, Thứ Năm, 22/07/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 20/7 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội. Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới có vai trò rất quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung Quốc hội sẽ tiến hành bầu, phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước; xem xét, thảo luận các báo cáo về kinh tế - xã hội và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.
 
Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng nhận Nghị quyết phê chuẩn Trưởng Đoàn ĐBQH Lâm Đồng
Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng nhận Nghị quyết phê chuẩn Trưởng Đoàn ĐBQH Lâm Đồng
 
Theo Chương trình làm việc, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lâm Đồng tiến hành họp đoàn và bỏ phiếu kín bầu trưởng đoàn và phó trưởng đoàn Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng.
 
Căn cứ vào Luật Tổ chức Quốc hội; Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và biên bản kết quả bầu trưởng đoàn và phó trưởng đoàn Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng ngày 19/7/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn các chức danh, cụ thể như sau:
 
Ông Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được Quốc hội phê chuẩn giữ chức danh Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được Quốc hội phê chuẩn giữ chức danh Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2021 – 2026
 
1. Nghị quyết số 39/NQ-UBTVQH15 ngày 20/7/2021 của UBTVQH phê chuẩn ông Trần Đình Văn giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
Ông Nguyễn Tạo – Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Lâm Đồng khóa XIV được phê chuẩn giữ chức danh Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV
Đồng chí Nguyễn Tạo – Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Lâm Đồng khóa XIV được phê chuẩn giữ chức danh Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV
 
2. Nghị quyết số 104/NQ-UBTVQH15 ngày 20/7/2021 của UBTVQH phê chuẩn ông Nguyễn Tạo giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
NGUYỆT THU
,