Quốc hội nghe báo cáo về kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025

Cập nhật lúc 10:07, Thứ Năm, 22/07/2021 (GMT+7)

Quốc hội họp phiên toàn thể để nghe trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và các giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm.

Sáng 22/7, Quốc hội họp phiên toàn thể để nghe trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Sáng 22/7, Quốc hội họp phiên toàn thể để nghe trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đến dự phiên họp sáng 22/7. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đến dự phiên họp sáng 22/7. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 

Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tham dự phiên họp sáng 22/7. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tham dự phiên họp sáng 22/7. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 

Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự kỳ họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 

Sáng 22/7/2021, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Sáng 22/7/2021, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự kỳ họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(Theo vietnam+) 

,