Thành công bầu cử nhờ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Cập nhật lúc 05:43, Thứ Sáu, 23/07/2021 (GMT+7)
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt được nhiều thành công trong bối cảnh hết sức khó khăn, vừa tổ chức bầu cử, vừa phòng, chống dịch COVID-19. Mới đây, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tổng kết đánh giá kết quả bầu cử, trong đó bài học sâu sắc được rút ra đó chính là nhờ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong Nhân dân, ý thức trách nhiệm công dân, sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị là yếu tố quyết định, bảo đảm chắc chắn thành công bầu cử. 
 
Có thể khẳng định, cuộc bầu cử diễn ra trong khó khăn, thử thách, khi mà cùng lúc vừa phải tổ chức cuộc bầu cử thành công, đúng pháp luật, vừa phải bảo đảm an toàn trong điều kiện phòng, chống đại dịch COVID-19 và thực hiện tốt nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống và an toàn cho người dân. Cuộc bầu cử được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, chuyên nghiệp, sáng tạo với tinh thần trách nhiệm rất cao, nắm bắt nhanh nhạy, xử lý kịp thời, linh hoạt, đúng quy định pháp luật trong mọi tình huống phát sinh. Cuộc bầu cử lần này có số lượng cử tri đi bầu lớn nhất từ trước tới nay, với 69.523.277 cử tri và tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 69.243.939 người, đạt 99,60%. Nhiều cử tri ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, phương tiện đi lại khó khăn hoặc đang phải điều trị, cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn tự nguyện, hăng hái, tích cực tham gia bỏ phiếu thể hiện quyền công dân. 
 
Thành công của cuộc bầu cử cho thấy sức mạnh tổng hợp của Nhân dân và của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Thể hiện sinh động tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với chế độ XHCN, với Đảng, Nhà nước, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, được dư luận trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và truyền thông quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.
 
Cuộc bầu cử thành công là minh chứng cho thấy càng trong khó khăn, thử thách, lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường vượt qua mọi khó khăn và khát vọng vươn lên vốn là những giá trị cơ bản, cốt lõi làm nên sức mạnh dân tộc Việt Nam. Tinh thần ấy tiếp tục được trỗi dậy, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, nhất là trong thời điểm khó khăn, quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như hiện nay trên khắp cả nước. 
 
Trong cuộc bầu cử ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét xác nhận tư cách đại biểu, Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết định không xác nhận tư cách đại biểu đối với 1 trường hợp tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Bình Dương. Do đó, đã có 499 người trúng cử và được xác nhận tư cách ĐBQH khóa XV. Trong đó, tỷ lệ ĐBQH dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao, đạt 38,6%. Đặc biệt, lần đầu tiên trong 15 nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay với 17,84%, và cũng là lần đầu tiên Quốc hội có thêm đại diện của 2 dân tộc thiểu số ít người là dân tộc Lự và Brâu. Tỷ lệ đại biểu nữ cũng chiếm tỷ lệ cao nhất từ khóa VI tới nay.
 
Kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với kết quả 3.721 đại biểu trúng cử, đại biểu HĐND cấp huyện với 22.550 đại biểu trúng cử, đại biểu HĐND cấp xã với 239.788 đại biểu trúng cử. Không có đơn vị bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND cấp tỉnh nào phải tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại.
 
Cuộc bầu cử lớn như vậy nhưng được tổ chức thành công trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp càng khẳng định niềm tin vững chắc của Nhân dân với chế độ XHCN, với Đảng, Nhà nước ta trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Có được kết quả này chính là do sự đồng tâm, hiệp lực, sự đoàn kết, ủng hộ của toàn dân, ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đại đoàn kết dân tộc chính là cội nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam - bài học kinh nghiệm quý báu này đã được đúc rút qua lịch sử dân tộc và tiếp tục phát huy, khơi dậy trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 15/7/2021.
 
Bài học kinh nghiệm quý được rút ra sau cuộc bầu cử lần này chính là: Nếu phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, sự tin tưởng, đồng thuận của Nhân dân, ý thức trách nhiệm công dân, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị đối với công tác bầu cử thì sẽ làm nên yếu tố quyết định, bảo đảm chắc chắn thành công cho cuộc bầu cử.
 
NGUYỆT THU
,