Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức học tập các chuyên đề chính trị, pháp luật

Cập nhật lúc 15:00, Thứ Tư, 15/09/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều 15/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức học tập các chuyên đề chính trị, pháp luật cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2021.
 
Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khóa học
Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khóa học
 
Nội dung học tập gồm 11 chuyên đề chính: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân hiện nay; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân tham gia ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống; nâng cao cảnh giác, phòng ngừa âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lôi kéo, móc nối, thu thập bí mật nhà nước, bí mật quân sự của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay; quân đội tham gia giải quyết một số tình huống phức tạp ở cơ sở; nội dung cơ bản Nghị quyết số 130/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; quân đội với nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân” trong tình hình mới; một số nội dung cơ bản của Luật Cư trú năm 2020; Thông tư số 56 ngày 5/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản lý và đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng trong Bộ Quốc phòng; nâng cao chất lượng hoạt động lực lượng 47 trong lực lượng vũ trang tỉnh; các tội xâm phạm sở hữu quy định tại Chương XVI, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); một số nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020. 
 
Hoạt động này nhằm giáo dục cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang tỉnh nắm chắc nội dung các chuyên đề chính trị, pháp luật năm 2021, góp phần nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội. Đồng thời, thông qua việc học tập nhằm nâng cao sự nhạy bén về chính trị, thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn lực lượng.
 
Mặc dù hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, song việc học tập là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện. Bởi vậy, các quy định về phòng dịch được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt. 
 
Lớp học kéo dài đến ngày 17/9.
 
NGỌC NGÀ
,