Đạ Tẻh: Tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng

Cập nhật lúc 06:07, Thứ Ba, 14/09/2021 (GMT+7)
Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, những năm qua, Huyện ủy Đạ Tẻh và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác KTGS của Đảng. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
Hằng năm, Đảng bộ huyện Đạ Tẻh tổ chức tổng kết phong trào thi đua ngành kiểm tra nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm. (Ảnh chụp vào tháng 12/2020)
Hằng năm, Đảng bộ huyện Đạ Tẻh tổ chức tổng kết phong trào thi đua ngành kiểm tra nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm. (Ảnh chụp vào tháng 12/2020)
 
Đảng bộ huyện Đạ Tẻh có 2.206 đảng viên, sinh hoạt tại 38 tổ chức cơ sở đảng; trong đó, có 13 đảng bộ và 25 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trịnh Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đạ Tẻh cho biết: Quán triệt, thực hiện các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trên về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Đạ Tẻh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác KTGS bằng việc xây dựng kế hoạch và triển khai sớm các cuộc KTGS toàn khóa, hằng năm. 
 
Đối với công tác KTGS, Đảng bộ huyện Đạ Tẻh tập trung đánh giá qua kết quả lãnh đạo, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; việc khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm hằng năm gắn với thực hiện các chuyên đề của Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy liên quan trực tiếp tới địa phương. Đặc biệt, là KTGS việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên...
 
Theo thống kê của UBKT Huyện ủy Đạ Tẻh, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, BTV Huyện ủy, cấp ủy cơ sở tại Đạ Tẻh đã tiến hành kiểm tra 561 lượt tổ chức đảng. Trong đó, nội dung kiểm tra chủ yếu là về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW; Quy định 217-QĐ/TW, Quy định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 04-CT/HU của BTV Huyện ủy; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện... Đảng ủy cơ sở kiểm tra 466 lượt tổ chức đảng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ, chất lượng sinh hoạt chi bộ; quy chế làm việc, tạo nguồn phát triển đảng viên.
 
Trong 5 năm qua, BTV Huyện ủy, cấp ủy cơ sở tại Đạ Tẻh cũng đã tiến hành kiểm tra 367 lượt đảng viên. Nội dung kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đảng ủy cơ sở kiểm tra 127 đảng viên, chi bộ cơ sở kiểm tra 222 đảng viên về thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như việc thực hiện cam kết tu dưỡng theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
 
Song song với công tác kiểm tra, trong công tác giám sát chuyên đề tổ chức đảng, đảng viên, những năm qua, BTV Huyện ủy Đạ Tẻh và cấp ủy cơ sở đã tiến hành giám sát 160 lượt tổ chức đảng, 135 lượt đảng viên. Nội dung giám sát tập trung vào giám sát việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện quy chế làm việc, lãnh đạo thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập; kê khai tài sản thu nhập hàng năm, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; thực hiện vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 
Là một trong những đảng bộ luôn coi trọng và thực hiện nghiêm công tác KTGS, theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Thị Minh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đạ Tẻh: Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy thị trấn đã tổ chức kiểm tra đối với 28 chi bộ, giám sát chuyên đề đối với 3 chi bộ. Ngoài ra, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Đạ Tẻh cũng đã tiến hành kiểm tra được 225 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Qua công tác KTGS, đã phát hiện, đánh giá những việc làm được và những việc chưa làm được, những hạn chế, thiếu sót, xác định nguyên nhân, trách nhiệm, phương hướng khắc phục.
 
Trong 9 tháng đầu năm, Huyện ủy Đạ Tẻh đã triển khai tổ chức các lớp học nghị quyết để phổ biến quán triệt kịp thời các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các văn bản quy định về công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ học tập, thực hiện. Cụ thể, đã tổ chức được 25 lớp quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 12 lớp chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tổng số 4.445 học viên tham dự. 
 
“Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy, BTV Huyện ủy và cấp ủy tổ chức cơ sở đảng đã quan tâm chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác KTGS, nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong tổ chức đảng và đảng viên. Qua đó, đã xây dựng được chương trình KTGS toàn khóa, kế hoạch KTGS hằng năm, nhằm khắc phục những hạn chế ngay từ đầu nhiệm kỳ; đồng thời xây dựng nội bộ ngày càng đoàn kết, thống nhất. Cũng trong nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy đã tổ chức thành công cuộc thi Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát giỏi. Đến tháng 5/2020, UBKT huyện ủy Đạ Tẻh được UBND tỉnh tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đạ Tẻh Trịnh Xuân Dũng thông tin thêm.
 
THÂN THU HIỀN
,