Huyện ủy Đạ Tẻh triển khai công tác kiểm tra, giám sát

Cập nhật lúc 16:28, Thứ Tư, 15/09/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 15/9, Đoàn giám sát của Huyện ủy  Đạ Tẻh đã tiến hành giám sát việc triển khai, kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định 101-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định 08-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định 05-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với Đảng ủy và các đồng chí Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
 
Đoàn giám sát của Huyện ủy Đạ Tẻh giám sát tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Đoàn giám sát của Huyện ủy Đạ Tẻh giám sát tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện
 
Đây là đơn vị cuối cùng trong 4 tổ chức và 5 cá nhân được Huyện ủy Đạ Tẻh giám sát về việc triển khai, kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định 08-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định 05-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Tẻh. 
 
Song song với hoạt động giám sát, Huyện ủy Đạ Tẻh cũng đã thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với 9 Đảng ủy các xã, thị trấn. 
 
Theo đánh giá, qua giám sát cho thấy, việc lãnh, chỉ đạo thực hiên Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 gắn với các quy định nêu gương của Đảng ủy các xã, thị trấn đã đạt nhiều kết quả khả quan, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng được quan tâm. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy bước đầu phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; bước đầu cùng với Ban Thường vụ xây dựng được sự đoàn kết trong nội bộ cấp ủy và sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh.
 
Còn qua kiểm tra cho thấy, Đảng ủy các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kịp thời; phối hợp với Ban Tuyên giáo tổ chức hội nghị đảm bảo tiến độ đề ra. Thực hiện công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Xây dựng Chương trình hành động khá phù hợp với tình hình thực tiễn tại đia phương. Trên cơ sở đó, Đảng ủy đã xây dựng được nhiều nghị quyết chuyên đề thực hiện Chương trình hành động khá toàn diện trên các lĩnh vực. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đến nay đạt kết quả khả quan. Nhìn chung việc tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được tổ chức kịp thời, bước đầu đã đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
 
Việc kiểm tra, giám sát được tiến hành đảm bảo dân chủ, khách quan; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên. Qua đó, đã đánh giá được những ưu điểm, phát hiện hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm; đồng thời, tìm ra nguyên nhân để kịp thời chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục; phòng ngừa, ngăn chặn thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm và kịp thời đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Huyện ủy những giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
 
Hoạt động kiểm tra, giám sát này là một trong những nhiệm vụ được Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Tẻh đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện từ rất sớm nhằm cụ thể hóa các chương trình hành động, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để góp phần lan tỏa sâu rộng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống. 
 
ĐÔNG ANH
,