.

Cát Tiên: Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hơn 100 cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở

Cập nhật lúc: 06:26, 29/10/2021 (GMT+7)
Trong 2 ngày 28-29/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cát Tiên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở năm 2021 cho 100 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trưởng, tổ trưởng, tổ phó Hội Phụ nữ các xã, thị trấn. 
 
Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được triển khai các chuyên đề năm 2021; những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác Hội, hướng dẫn trình bày văn bản trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam; triển khai các văn bản mới liên quan đến tín dụng chính sách xã hội, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý các nguồn vốn ủy thác cho cán bộ Hội cơ sở, các tổ tiết kiệm và vay vốn; thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện; Luật An ninh mạng cho phụ nữ.
 
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở. Từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ, phục vụ có hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương.
 
HOÀNG SA
Các tin khác