.

Đam Rông: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 75 đối tượng kết nạp Đảng

Cập nhật lúc: 14:15, 26/10/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 26/10, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đam Rông mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 75 đối tượng kết nạp Đảng đợt II năm 2021.
 
75 đối tượng kết nạp Đảng tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị
75 đối tượng kết nạp Đảng tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị
 
Đây là các quần chúng ưu tú do các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ đăng ký và được Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ xem xét, lập danh sách triệu tập đi học.
 
Lớp bồi dưỡng trang bị cho học viên tóm tắt lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi người xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Chương trình học theo tài liệu Học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương quy định và một chuyên đề báo cáo tình hình, nhiệm vụ của địa phương, gồm 6 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;   phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; tình hình phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện.
 
Lớp bồi dưỡng sẽ kéo dài đến hết ngày 1/11/2021. 
 
NGỌC NGÀ
Các tin khác