.

Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Cập nhật lúc: 14:14, 26/10/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 26/10, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật và các quy định pháp luật liên quan thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. Ông Nguyễn Quang Tuyến – Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì; cùng sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đồng chí trực tiếp làm công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 
 
Các đại biểu chia nhóm theo tổ để hướng dẫn nghiệp vụ, lập phiếu rà soát theo quy định
Các đại biểu chia nhóm theo tổ để hướng dẫn nghiệp vụ, lập phiếu rà soát theo quy định
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế ngày 16/9/2021 về việc thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực thi hành do HĐND tỉnh ban hành và các văn bản của UBND tỉnh rà soát các quy định pháp luật liên quan thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành kế hoạch về rà soát văn bản đang còn hiệu lực thi hành. Tính đến 15/10/2021, có 17 sở, ban, ngành gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp theo yêu cầu, tổng số văn bản quy phạm pháp luật rà soát là 476 văn bản. 
 
Tuy nhiên, trên cơ sở tổng hợp rà soát của các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện chưa đảm bảo theo yêu cầu của kế hoạch đặt ra và quy định tại Điều 147, Điều 148 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Nội dung kiến nghị của các sở, ban, ngành mới chỉ dừng lại ở việc xác định hiệu lực của văn bản, chưa rà soát cụ thể về nội dung của văn bản; thầm quyền ban hành văn bản; tính khả thi; những quy định hết hiệu lực; những quy định cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ… Đối với UBND cấp huyện cũng chỉ liệt kê các văn bản đề nghị thay thế, bãi bỏ… nhưng chưa nêu rõ những vướng mắc, khó khăn khi áp dụng trên thực tế tại địa phương đối với từng văn bản.  
 
Riêng Sở Tư pháp đã thành lập Tổ rà soát tiến hành rà soát độc lập 106/476 văn bản gồm các lĩnh vực: Tài chính, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, xây dựng, tư pháp, kế hoạch và đầu tư, văn hóa thể thao và du lịch. 
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã được hướng dẫn một số nội dung chính về nghiệp vụ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó, triển khai thực hiện tốt công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và của các sở, ban, ngành. Thông qua công tác rà soát giúp kịp thời phát hiện những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và các sở, ban, ngành hàng năm.
 
Sau cuộc họp, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc có liên quan và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 
 
TUẤN HƯƠNG
Các tin khác