Trên 4.000 đảng viên là người dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc 06:27, Thứ Sáu, 29/10/2021 (GMT+7)
Thông tin từ Ban Dân tộc tỉnh cho biết, toàn tỉnh có trên 4.000 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 10,4% so với tổng số đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền luôn tuyên truyền động viên, đào tạo, bồi dưỡng các thành viên ưu tú người dân tộc thiểu số phấn đấu, rèn luyện đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, các cấp ủy đảng và chính quyền luôn quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 
DIỆP QUỲNH
,