Đạ Tẻh: Xây dựng nền nếp, chính quy trong môi trường quân đội

Cập nhật lúc 05:45, Thứ Ba, 23/11/2021 (GMT+7)
Xác định việc xây dựng nền nếp, chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội là giải pháp quan trọng thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, thời gian qua Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đạ Tẻh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ đột phá cần tập trung thực hiện thường xuyên và liên tục.
 
Ban CHQS huyện Đạ Tẻh tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ
Ban CHQS huyện Đạ Tẻh tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ
 
Thượng tá Nguyễn Tôn Yên, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đạ Tẻh cho biết: Để duy trì kỷ cương, kỷ luật đơn vị, Ban CHQS luôn chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giải quyết tư tưởng trong cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các chế độ sinh hoạt, học tập, công tác, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, chế độ báo cáo, chế độ ngày, tuần, mang mặc lễ tiết tác phong được duy trì… Qua đó, tạo sự chuyển biến vững chắc, chất lượng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
 
Trong công tác giáo dục chính trị, Đảng ủy Quân sự huyện Đạ Tẻh thực hiện bằng nhiều hình thức thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động thi đua, tuyên truyền thông qua các hình thức sinh hoạt, thông tin tại đơn vị, như triển khai có hiệu quả ngày văn hóa chính trị tinh thần; ngày pháp luật,… Định kỳ 6 tháng và 1 năm, Ban CHQS huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại các xã, thị trấn, trong đó có nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Duy trì chặt chẽ việc chuẩn bị và thông qua giáo án, bài giảng đối với cán bộ huấn luyện của Ban CHQS huyện và các xã, thị trấn; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn với 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.
 
Để triển khai, thực hiện đạt hiệu quả cao, Ban CHQS huyện đều liên hệ vận dụng vào thực tế cuộc sống về tình hình nhiệm vụ của đơn vị, gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi quân nhân. Đặc biệt, đơn vị đã triển khai cho 100% tập thể, cá nhân đăng ký phấn đấu, cam kết không vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với những việc làm cụ thể. 
 
Công tác quản lý tình hình tư tưởng, các mối quan hệ của CBCS được Ban CHQS huyện Đạ Tẻh tiến hành thường xuyên, chặt chẽ. Định kỳ, đột xuất tiến hành kiểm tra, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh tư tưởng trong CBCS. Cùng với đó, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt chế độ sinh hoạt đối thoại với CBCS, chủ động phát hiện sớm các dấu hiệu, biểu hiện vi phạm, kịp thời giải quyết những thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của CBCS, quân nhân, góp phần tăng cường dân chủ, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị. 
 
Để CBCS thực sự yên tâm công tác, Ban CHQS huyện Đạ Tẻh thường xuyên quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho CBCS công tác, gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị. Những năm qua, Ban CHQS huyện đã phát huy các nguồn lực đầu tư xây dựng, củng cố nơi làm việc, nơi nghỉ của bộ đội. Mua sắm trang thiết bị, vật tư bảo đảm cho công tác, sinh hoạt. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ và chính sách hậu phương quân đội. 
 
Song song với đó, các phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phong trào “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”; các mô hình như “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Đơn vị 3 nhất”;… được duy trì và triển khai đồng bộ. Đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, Ban CHQS luôn có lực lượng túc trực 24/24 tại các khu cách ly tập trung, khu điều trị bệnh nhân F0 trên địa bàn. Cùng với đó là việc nấu ăn, hỗ trợ hàng trăm suất cơm cho người dân đang thực hiện cách ly y tế.
 
Thượng tá Nguyễn Tôn Yên cho rằng, chính nhờ những giải pháp quan trọng trong xây dựng nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật nên đơn vị đã từng bước khắc phục kịp thời diễn biến các vụ việc vi phạm kỷ luật trong đơn vị. Nhiều năm trở lại đây, đơn vị không xảy ra vi phạm. Có lẽ vì thế mà vào các năm, Ban CHQS huyện đều được Bộ Tư lệnh Quân khu công nhận đạt vững mạnh toàn diện, được địa phương công nhận “Đơn vị văn hóa”. Năm 2017, 2019 được Quân khu tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và được UBND tỉnh tặng bằng khen; năm 2021 được đề nghị Quân khu tặng cờ thi đua. 
 
“Phát huy những kết quả đạt được, Ban CHQS huyện Đạ Tẻh xác định tiếp tục duy trì và nâng cao các biện pháp quản lý, giáo dục, thường xuyên rèn luyện đội ngũ CBCS, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Thượng tá Yên khẳng định.
 
THÂN THU HIỀN
,