Đam Rông: Chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên

Cập nhật lúc 06:08, Thứ Sáu, 19/11/2021 (GMT+7)
Xác định rõ dân quân tự vệ, dự bị động viên (DQTV, DBĐV) là lực lượng quan trọng trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhiều năm qua Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đam Rông đã tập trung nhiều giải pháp nhằm phát triển đảng trong lực lượng này.
 
Thông qua công tác dân vận, Ban CHQS huyện Đam Rông đã khơi dậy nguyện vọng được vào Đảng của thanh niên tại địa phương
Thông qua công tác dân vận, Ban CHQS huyện Đam Rông đã khơi dậy nguyện vọng được vào Đảng của thanh niên tại địa phương
 
Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đam Rông đã phối hợp với các đơn vị, địa phương làm tốt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV và thanh niên sẵn sàng nhập ngũ. Cụ thể, đến nay đã kết nạp 17 đảng viên trong các lực lượng (DQTV 13 đồng chí; DBĐV 2 đồng chí và đảng viên nguồn nhập ngũ năm 2022 là 2 đồng chí). Hiện nay, tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 29,5%, riêng dân quân đạt 26,5%; đảng viên trong dự bị động viên đạt 10,6%. Tất cả tỉ lệ trên đều vượt chỉ tiêu do Bộ CHQS tỉnh giao. Và liên tục nhiều năm trở lại đây trong các đợt giao quân Ban CHQS huyện Đam Rông đều vượt chỉ tiêu về đảng viên nhập ngũ. 
 
Trao đổi về giải pháp thực hiện nhiệm vụ trên nhằm đảm bảo cả số lượng và chất lượng, Thiếu tá Lưu Văn Ánh - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Đam Rông, cho biết: Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu kết nạp đảng trong các lực lượng do Bộ CHQS tỉnh giao, Đảng ủy, Ban CHQS huyện chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy để ban hành kế hoạch nhằm giao chỉ tiêu cụ thể về cho các xã. Đồng thời, Đảng ủy, Ban CHQS huyện cũng phối hợp, đồng hành với Đảng ủy các xã trong công tác lựa chọn, tạo nguồn, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để phát triển đảng trong lực lượng DQTV, DBĐV và nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ. Ban CHQS huyện cũng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện để mở các lớp bồi dưỡng; tăng cường hoạt động với các ngành, đoàn thể ở địa phương, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thông qua đó để kèm cặp, giúp đỡ các đối tượng trưởng thành, đủ điều kiện để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Tất cả những nội dung trên đều được thực hiện với tiêu chí “số lượng phải đi liền với chất lượng”.
 
Sự ủng hộ, giúp đỡ, đồng hành của Huyện ủy, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương là điều kiện thuận lợi để việc phát triển đảng trong lực lượng DQTV, DBĐV và thanh niên sẵn sàng nhập ngũ được thực hiện có hiệu quả ở Đam Rông. Tuy nhiên, cũng rơi vào tình trạng như nhiều địa phương khác, việc thực hiện nhiệm vụ trên ở Đam Rông vẫn còn gặp phải những khó khăn nhất định. Đơn cử như việc gần 74% dân số của huyện là đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia sinh hoạt ở nhiều tôn giáo, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên về Đảng và vấn đề vào Đảng chưa sâu rộng nên việc tạo nguồn gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, hiện nay, thanh niên chủ yếu có mong muốn đi làm ăn xa hoặc ít người có nguyện vọng tha thiết đứng vào hàng ngũ của Đảng, bởi vậy công tác phát triển đảng viên thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu nguồn.
 
Để làm tốt công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV, DBĐV và thanh niên sẵn sàng nhập ngũ trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Đam Rông xác định tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục. Đó là giải pháp nòng cốt giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí và tầm quan trọng của lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới. Đồng thời, thông qua hoạt động tuyên truyền và thực hiện các phong trào thi đua nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng, tạo nguồn thanh niên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ được kết nạp vào đảng. Kết quả công tác phát triển đảng là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy các xã nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong từng thời điểm để có hướng tạo nguồn bền vững, chắc chắn và đảm bảo chất lượng khi kết nạp vào hàng ngũ của đảng.
 
Đặc biệt, Ban CHQS huyện Đam Rông cũng đẩy mạnh thực hiện các công tác dân vận gắn liền với cơ sở, ngoài mục đích tăng cường tình đoàn kết quân dân, thông qua đó còn khẳng định hình ảnh tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và cho thấy tầm quan trọng của lực lượng DQTV, DBĐV, nhằm khơi dậy ý chí phấn đấu, cống hiến trong lực lượng này cũng như nguyện vọng được mang màu xanh áo lính, được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong lực lượng thanh niên tại địa phương.
 
NGỌC NGÀ
,