Đổi mới để đoàn kết các tầng lớp nhân dân

Cập nhật lúc 06:07, Thứ Sáu, 19/11/2021 (GMT+7)
Thời gian qua, với vai trò đồng hành cùng người dân vượt qua mọi khó khăn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân…
 
MTTQ tỉnh phát huy vai trò đoàn kết trong vận động các tầng lớp nhân dân chung tay ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 và Quỹ “Vì người nghèo”
MTTQ tỉnh phát huy vai trò đoàn kết trong vận động các tầng lớp nhân dân chung tay ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 và Quỹ “Vì người nghèo”
 
MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên không ngừng mở rộng tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo, phát huy vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc tham gia tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vận động hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, gắn với tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...
 
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phát động, tuyên truyền, kêu gọi, vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và quyên góp hàng hóa (vật tư y tế, lương thực, thực phẩm rau, củ, quả và nhu yếu phẩm) hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ Nhân dân trong, ngoài tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Kết quả tính từ ngày 27/5/2021 đến ngày 30/10/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức tiếp nhận tiền mặt được gần 76 tỷ đồng, do 662 cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ. 
 
Bên cạnh đó, MTTQ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống dịch, phát huy tinh thần trách nhiệm và ý thức tự quản của Nhân dân bảo vệ “vùng xanh”. Đến nay, toàn tỉnh thành lập 1.267 tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh”, trong đó có 597 chốt tự quản bảo vệ “vùng xanh” với trên 8.500 người tham gia trực chốt, quản lý, theo dõi, giám sát người ra, vào khu dân cư, gắn với tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức, chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, xã, phường, thị trấn an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19… 
 
Báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về hoạt động của MTTQ 10 tháng năm 2021, ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khái quát: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 06 ngày 7/4/2021 về “Lãnh đạo xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025”. Đến nay, nhiều huyện ủy, thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và một số tổ chức thành viên đã ban hành văn bản lãnh đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 06. Kịp thời rà soát, sửa đổi nội dung, tiêu chí và hướng dẫn việc tổ chức đánh giá, thẩm định và công nhận khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu năm 2021. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 02 ngày 7/12/2020 và Nghị quyết số 3 ngày 1/3/2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 và các chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy, chính quyền đề ra.
 
Ngoài ra, MTTQ còn đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động để tuyên truyền, vận động hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế như: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; tạo sản phẩm có năng suất, chất lượng, thương hiệu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước…; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên thi đua lao động, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm…; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn, xem xét giới thiệu các công trình sáng tạo để Trung ương tuyển chọn, công bố “Sách vàng sáng tạo Việt Nam” năm 2021. Tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại 2 huyện: Lâm Hà, Cát Tiên; phối hợp hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận 2 huyện này đạt chuẩn huyện nông thôn mới...Trong thời gian tới, MTTQ tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, gắn với thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, quản lý Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.
 
HÀ NGUYỆT
,