.

Song hành cùng Nhân dân vượt qua khó khăn do đại dịch

Cập nhật lúc: 05:10, 19/01/2022 (GMT+7)
Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Ðà Lạt tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo và người tiêu biểu trong các tầng lớp Nhân dân đồng hành cùng địa phương thực hiện tốt mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch - vừa phát triển kinh tế - xã hội”.
 
Năm 2021, MTTQ và các đoàn thể thành phố Ðà Lạt tích cực vận động Nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.
Năm 2021, MTTQ và các đoàn thể thành phố Ðà Lạt tích cực vận động Nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.
 
Thông qua việc thường xuyên đi cơ sở, gặp gỡ, gần gũi, chia sẻ, nắm bắt thông tin từ phường, xã, khu dân cư và Nhân dân nên MTTQ các cấp trong thành phố đã kịp thời định hướng, nắm bắt dư luận xã hội, tham mưu cấp ủy kịp thời xử lý những tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, MTTQ còn phối hợp với đoàn thể tích cực triển khai các hoạt động, phong trào thi đua kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, đạt được những kết quả nổi bật. Tích cực tuyên truyền, vận động để người dân trên địa bàn khu dân cư hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, nội dung, biện pháp, nguồn lực… tham gia xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu. Qua đó, làm cho mỗi người dân nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, đoàn kết, quyết tâm tham gia xây dựng và giữ gìn khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu. Theo đó, năm 2021 có 105 khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư tiêu biểu, 38 khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Qua kiểm tra, thẩm định, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố công nhận 29 khu dân cư tiêu biểu, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng công nhận 13 khu dân cư kiểu mẫu.
 
Đặc biệt, MTTQ thành phố đã triển khai công tác bầu cử đảm bảo kế hoạch, tổ chức hội nghị hiệp thương về cơ cấu thành phần, số lượng ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng quy định; vận động đoàn viên, hội viên và các chức sắc, tín đồ trong các tôn giáo tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ tham gia bầu cử đạt cao 99,9%. Tổ chức phát động, quyên góp, tiếp nhận, quản lý tiền ủng hộ Quỹ Hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Quỹ Vì người nghèo, quyên góp nhu yếu phẩm, thiết bị y tế để hỗ trợ cho khu cách ly, bếp ăn và các tỉnh bị giãn cách xã hội với tổng trị giá trên 12 tỷ đồng. 
 
MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, xây dựng mô hình khu dân cư an toàn phòng, chống dịch, thành lập được 204 chốt bảo vệ “Vùng xanh” với 3.541 thành viên tham gia. Tiếp tục phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới…
 
 Tuy nhiên, MTTQ thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế để khắc phục như: Việc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tuy có nhiều chuyển biến nhưng chưa toàn diện. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động tuy được quan tâm chú trọng nhưng chưa đều khắp, sâu rộng. Phong trào “Xanh, sạch, đẹp” chưa đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, tính mới; hội thi chưa tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng. Việc nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội của các phường, xã để thông tin, phản ánh đến cấp ủy, chính quyền, cấp trên chưa kịp thời. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội ở phường, xã chưa được phát huy.
 
Với chủ đề “Phát huy cao độ tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII”, trong năm 2022, Thành ủy Đà Lạt yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, có những giải pháp cụ thể khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. 
 
Đồng chí Đặng Quang Tú - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt đề nghị MTTQ Việt Nam từ thành phố đến cơ sở cần tập trung tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân. MTTQ các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung và các hình thức tập hợp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, động viên Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. 
 
Đặc biệt, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; chủ động, sáng tạo đưa nội dung phong trào vào thực tiễn cuộc sống; tham gia xây dựng nông thôn mới, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, vận động ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid... Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu ở các phường, xã đúng thực chất. Tổ chức thành công Hội thi “Xanh, Sạch, Đẹp” lần thứ 17, hướng đến xây dựng thành phố Đà Lạt ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng là thành phố du lịch sạch ASEAN.
 
NGUYỆT THU
Các tin khác