Bảo Lâm tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy

Cập nhật lúc 05:21, Thứ Ba, 29/03/2022 (GMT+7)
Vừa qua, Huyện ủy Bảo Lâm đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy Lâm Đồng.
 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lâm, quán triệt một số nội dung chính trong Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 22/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng; Quy định số 57-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.
 
Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được học tập, quán triệt Chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 17/2/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quy định số 58-QĐ/TW ngày 28/2/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Bí thư về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”…
 
Qua hội nghị, cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng trên địa bàn huyện Bảo Lâm nhận thức sâu sắc hơn, nắm bắt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, các quy định của Đảng, Nhà nước, từ đó giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị ngày một tốt hơn.
 
TRIỀU KA
,