Lạc Dương: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài

Cập nhật lúc 05:23, Thứ Ba, 29/03/2022 (GMT+7)
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Lạc Dương đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo của địa phương.
 
Công tác khuyến học, khuyến tài luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Dương quan tâm. Trong ảnh: Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Đạ Nhim nhân dịp khai giảng năm học mới
Công tác khuyến học, khuyến tài luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Dương quan tâm. Trong ảnh: Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Đạ Nhim nhân dịp khai giảng năm học mới
 
Sau khi Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nhất là các cấp ủy Đảng quan tâm quán triệt và tổ chức thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện. 
 
Trên cơ sở Chỉ thị số 11-CT/TW cùng với Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11, Huyện ủy Lạc Dương đã cụ thể hóa bằng nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020, 2020 - 2025 và nghị quyết chuyên đề hàng năm, các cấp ủy luôn đưa công tác khuyến học, khuyến tài vào nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, UBND huyện cũng ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW như: Tăng cường hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng; triển khai thực hiện các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn huyện Lạc Dương; triển khai các mô hình học tập ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng mô hình điểm “Cộng đồng học tập cấp xã” năm 2016 trên địa bàn huyện…
 
Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, huyện Lạc Dương đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ vào năm 1997. Từ năm 2007 đến nay, tỷ lệ biết chữ độ tuổi 15 - 35 hàng năm đều tăng, tính đến năm 2021, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15 - 35 đạt 98,35%, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15 - 60 đạt 97,62%. Huyện đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2014, đến nay, vẫn tiếp tục duy trì và nâng dần chất lượng các tiêu chuẩn; đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS vào năm 2007, tính đến năm 2021, toàn huyện có 6/6 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2.
 
Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Các đoàn thể chính trị - xã hội, dòng họ, cá nhân ngày càng tham gia tích cực trong các hoạt động khuyến học, khuyến tài, động viên khuyến khích hỗ trợ hoạt động giáo dục. Kinh phí thực hiện xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn huyện hơn 15 tỷ đồng với nhiều tập thể, cá nhân tham gia. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện vận động Hội Phụ nữ các các xã, thị trấn hàng năm hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức phong trào học tập cho đoàn viên, thanh, thiếu niên thông qua các mô hình hoạt động, sinh hoạt của tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh… Kinh phí xây dựng Quỹ Khuyến học các cấp trên 5,4 tỷ đồng; đồng thời, các cấp, các ngành của huyện đã trao trên 5.000 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng.
 
Đến nay, mạng lưới trường học được phân bổ đều trên địa bàn huyện, chất luợng giáo dục của các trường ngày càng được nâng lên, hiện có 17/18 trường thuộc UBND huyện đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 94,4%. Các trường đều có chi hội khuyến học trong nhà trường. Toàn huyện có 6 trung tâm học tập cộng đồng tại 6 xã, thị trấn hoạt động ổn định, góp phần nâng cao kiến thức và chuyển giao công nghệ cho người dân. Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của huyện và Hội Khuyến học các cấp thường xuyên được củng cố, xây dựng và phát triển. Hiện nay, toàn huyện 100% xã, thị trấn đều có Hội Khuyến học cùng với 61 Chi hội và Ban Khuyến học. Tổng số hội viên đến nay có trên 5.000 người, đạt trên 16% dân số toàn huyện. 
 
Huyện ủy Lạc Dương xác định xây dựng xã hội học tập là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của địa phương. Qua đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia vào phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập. Lạc Dương phấn đấu đến năm 2030 được công nhận danh hiệu huyện học tập. 
 
TUẤN HƯƠNG
,