Đam Rông: Tuyên truyền, quán triệt kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 07

Cập nhật lúc 11:40, Thứ Tư, 08/06/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 8/6, UBND huyện Đam Rông đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 07 ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XI) về phát triển huyện Đam Rông giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
 
Lãnh đạo các đơn vị, địa phương tham dự hội nghị
Lãnh đạo các đơn vị, địa phương tham dự hội nghị
 
Đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện; trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã đã tham dự hội nghị.
 
Thông qua việc tuyên truyền, quán triệt góp phần đưa các nội dung của Nghị quyết và kế hoạch của UBND tỉnh đến gần hơn với đội ngũ cán bộ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Trên cơ sở đó, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện Đam Rông, nắm chắc các nội dung để triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh uỷ về phát triển huyện Đam Rông.
 
Hội nghị tập trung thông tin việc huyện Đam Rông cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thuộc tỉnh để thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm khác như: Hoàn thành quy hoạch vùng huyện Đam Rông đến năm 2040, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Bằng Lăng, thị trấn Đạ Rsal; quy hoạch nông thôn mới 8 xã thuộc huyện; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025; quy hoạch chi tiết xây dựng các khu dân cư, khu du lịch, trung tâm thương mại - dịch vụ, trạm dừng chân; quy hoạch trục kinh tế dọc tuyến cao tốc Liên Khương - Buôn Mê Thuột đoạn qua huyện Đam Rông làm cơ sở thu hút đầu tư, phát triển đô thị và nông thôn đồng bộ, đáp ứng tiêu chí huyện nông thôn mới. 
 
Xây dựng cơ chế chính sách trong việc sử dụng nguồn thu từ đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư và ban hành các cơ chế, chính sách nhằm tạo đột phá trong phát triển và thu hút đầu tư từ ngoài ngân sách.
 
Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển huyện Đam Rông để giảm nghèo nhanh, bền vững và hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Theo đó, ngoài tập trung nguồn lực đầu tư các công trình từ ngân sách Nhà nước, địa phương cần phối hợp với các ngành liên quan để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: Phát triển nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển văn hoá xã hội.
 
Thực hiện tốt các giải pháp quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua việc tiến hành trồng xen cây lâm nghiệp, cây đa mục đích để phục hồi rừng, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, đến năm 2025 Đam Rông đạt tỷ lệ độ che phủ rừng trên 65%. Tăng cường các giải pháp bảo vệ rừng, đất rừng và ngăn chặn các hành vi khai thác khoáng sản trái phép.
 
Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
 
NGỌC NGÀ
,