Nỗ lực từ những cấp hội cơ sở

Cập nhật lúc 04:41, Thứ Tư, 08/06/2022 (GMT+7)
Trong những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) của huyện Đạ Huoai luôn nỗ lực, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ban, ngành và địa phương phát động. Một thời anh hùng trong chiến trận, trở về địa phương, các CCB luôn thể hiện bản lĩnh của “Bộ đội Cụ Hồ” đóng góp sức người, sức của để xây dựng quê hương giàu mạnh. 
 
Tặng Giấy khen cho cá nhân và Hội CCB các xã, thị trấn đã có nhiều thành tích xuất sắc, gương mẫu giai đoạn 2017 - 2022
Tặng Giấy khen cho cá nhân và Hội CCB các xã, thị trấn đã có nhiều thành tích xuất sắc, gương mẫu giai đoạn 2017 - 2022
 
Hiện nay, huyện Đạ Huoai có 1.131 hội viên đang sinh hoạt tại 11 tổ chức cơ sở hội. Phát huy vai trò “CCB gương mẫu”, các CCB ở xã Đoàn Kết đã tích cực tham gia, tuyên truyền vận động bà con Nhân dân bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, thu gom rác thải. Qua 5 năm triển khai “Ngày Chủ nhật vì môi trường”, Hội CCB xã Đoàn Kết đã cùng với chính quyền địa phương, MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể, người dân xây dựng được 3 tuyến đường hoa, 3 tuyến hàng rào xanh, trồng trên 500 cây hoa hoàng yến; thu gom và phân loại rác thải, nhất là bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật. Hiện nay, Hội CCB xã Đoàn Kết có 40 hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), phát huy truyền thống của xã anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; các CCB lại tích cực vận động bà con, nhất là vùng đồng bào DTTS tích cực lao động sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn và phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc mình. 
 
Cùng với đó, công tác xây dựng tổ chức Hội CCB “Trong sạch vững mạnh và hội viên gương mẫu” đều được các cấp hội cơ sở chú trọng. Hội CCB xã Đạ M’ri đã quán triệt sâu sắc đến các hội viên về các nghị quyết, chỉ thị, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Học tập, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Học tập, quán triệt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch. Đến nay, 100% chi hội CCB của xã Đoàn Kết đạt “trong sạch vững mạnh”, trên 99 % hội viên đạt “CCB gương mẫu”, trên 98 gia đình của CCB đạt gia đình văn hóa nhiều năm liền.
 
Hay như Hội CCB thị trấn Mađaguôi đã gắn việc học tập và làm theo Bác với Đề án 01 của Hội CCB tỉnh Lâm Đồng về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở Hội và chất lượng sinh hoạt chi, phân hội”. Qua đó, hoạt động của Hội CCB thị trấn và Hội CCB ở cơ sở ngày càng được nâng lên, xuất hiện nhiều tấm gương CCB gương mẫu, có nhiều đóng góp cho địa phương: CCB Nguyễn Văn Lân ủng hộ 50 triệu đồng, 300 kg gạo; CCB Vương Bá Sáng ủng hộ 9 triệu đồng bằng các suất quà để góp phần giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương ổn định cuộc sống trong dịch bệnh COVID-19. 
 
Đặc biệt trong Phong trào Xây dựng NTM, đô thị văn minh, 18 CCB của thị trấn Mađaguôi đã hiến hơn 3.000 m2 đất để làm mới và nâng cấp các tuyến đường nội thị. 
 
Phát huy vai trò của CCB trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; các CCB ở huyện Đạ Huoai đã tích cực xây dựng, tham gia các mô hình, các tổ tuần tra, gác trực cùng với các lực lượng. Điển hình như Hội CCB xã Đạ Oai đã phối hợp tuyên truyền được 29 đợt đến 13.000 lượt người dân về an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương; phòng, chống tội phạm, tác hại của ma túy… Từ năm 2017 đến năm 2022 đã có 750 lượt hội viên Hội CCB xã tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phối hợp với các lực lượng để tuần tra, kiểm tra, kiểm soát. Thực hiện mô hình 1+1, 1+2, 1+3 gắn với tổ tự quản; cung cấp 57 nguồn tin có giá trị đến lực lượng chức năng. 
 
Ông Nguyễn Đình Tuấn - Chủ tịch Hội CCB huyện Đạ Huoai cho biết: Trong những năm qua, các cấp hội CCB từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động và gương mẫu trong các công tác, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do ban, ngành, đoàn thể và địa phương phát động. Các CCB luôn luôn phát huy vai trò gương mẫu và bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương, hội viên Hội CCB huyện luôn nỗ lực, nhờ vậy đến nay, Hội chỉ còn 1 hộ nghèo. Các cấp hội cơ sở luôn chủ động, tích cực trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng NTM, đô thị văn minh.
 
ĐỨC TÚ
,