Đạ Tẻh: Bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên

Cập nhật lúc 18:26, Thứ Sáu, 23/09/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 23/9, huyện Đạ Tẻh đã tổ chức lớp bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2022 tại Trung tâm Chính trị huyện. 
 
Các đại biểu cùng báo cáo viên, tuyên truyền viên tham dự lớp bồi dưỡng
Các đại biểu cùng báo cáo viên, tuyên truyền viên tham dự lớp bồi dưỡng
 
Lớp bồi dưỡng được tổ chức với sự tham gia của hơn 100 đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện. Nội dung bồi dưỡng là những điểm mới của công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền cổ động, hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.
 
Thông qua lớp bồi dưỡng, các báo cáo viên, tuyên truyền viên được làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo; cập nhật thông tin, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Qua đó, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên giáo ở cơ sở trong tình hình mới.  
 
ĐỨC TÚ
,