Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 3 trong quân đội

Cập nhật lúc 08:50, Thứ Năm, 24/11/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều 23/11, tại Trung đoàn Bộ binh 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 trong quân đội.
 
Đại tá Vy Thanh Minh – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQDS tỉnh phát biểu bế mạc khoá bồi dưỡng
Đại tá Vy Thanh Minh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQDS tỉnh phát biểu bế mạc khoá bồi dưỡng
 
Đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam có cấp bậc quân hàm trung tá, thiếu tá; sĩ quan, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,5 đến dưới 0,7 chưa được tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức.
 
Trong thời gian bồi dưỡng, các học viên dã được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề chính gồm: Quan điểm, chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh Nhân dân trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh; các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh; xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
 
Phát biểu bế mạc khóa bồi dưỡng, Đại tá Vy Thanh Minh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận định: Các đồng chí học viên mặc dù ở nhiều cương vị khác nhau nhưng đã thống nhất nhận thức, xác định tốt vai trò trách nhiệm, động cơ, thái độ trong học tập, rèn luyện, nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ khoá học. Kết quả lớp học đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình khóa học, đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra. Sau khi hoàn thành chương trình khóa học các đồng chí sẽ trở về các đơn vị, địa phương tiếp tục công tác theo chức trách nhiệm vụ được giao. 
 
Đề nghị các đồng chí vận dụng linh hoạt những kiến thức đã học vào tình hình thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục bổ sung phát triển sáng tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.
 
NGỌC NGÀ
,