Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đam Rông lần thứ 13

Cập nhật lúc 10:18, Thứ Sáu, 25/11/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 25/11, Huyện uỷ Đam Rông tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 13 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Bí thư Huyện uỷ Đam Rông chủ trì và phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Huyện uỷ Đam Rông chủ trì và phát biểu tại Hội nghị
 
Hội nghị nhằm thảo luận và cho ý kiến vào các vấn đề quan trọng. Đặc biệt là nội dung tổng kết tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.
 
Với nỗ lực thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, năm 2022, lãnh đạo huyện Đam Rông đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả và sát với tình hình thực tế của địa phương; cùng với sự ủng hộ của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của Nhân dân nên kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều đạt so với kế hoạch.
 
Trong đó, huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, các dự án, công trình trọng điểm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến khá tích cực (ước cuối năm đạt trên 92% kế hoạch). Chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững đạt kết quả cao (cuối năm 2022 giảm còn 6,9%)...
 
Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ trên các lĩnh vực; triển khai thực hiện kịp thời các chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Tuy vậy, sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, việc liên kết tổ chức sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, hình thành chuỗi giá trị chưa được quan tâm đúng mức; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng phát triển, nhưng quy mô còn nhỏ, sức cạnh tranh thấp; thương mại - dịch vụ chưa đạt kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu (đạt 58,2%); các công trình trọng điểm tuy có chuyển biến nhưng còn vướng về thủ tục, chậm về tiến độ; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, rừng còn diễn biến phức tạp. Quản lý quy hoạch còn lỏng lẻo; vẫn còn tình trạng người dân xây dựng nhà ở trên đất quy hoạch mà cơ quan chức năng chậm phát hiện và xử lý, xử lý không dứt điểm. Đầu tư nguồn lực cho văn hóa thấp. Công tác giảm nghèo chưa thật sự bền vững. An ninh trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
 
Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến chưa đồng đều; năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy, điều hành của chính quyền và trách nhiệm của một bộ phận cán bộ chuyển biến chậm trước yêu cầu nhiệm vụ… Cải cách hành chính tuy có nhiều cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa một số lĩnh vực, ngành còn hạn chế.
 
Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025. Huyện Đam Rông xác định mục tiêu tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; hành động mạnh mẽ, đồng bộ, phát huy lợi thế, tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2022. 
 
Tiếp tục xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là chủ đạo, theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với việc chế biến, bảo quản sau thu hoạch; hỗ trợ, khuyến khích phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; mở rộng các hoạt động dịch vụ, du lịch, thương mại, phát triển cơ sở sản xuất, kinh doanh và khôi phục các ngành nghề truyền thống. 
 
Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội; trong đó, chú trọng công tác giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thực hiện tốt việc chuyển đổi số; sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, góp ý các vấn đề quan trọng khác như: Nghị quyết của Huyện uỷ về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; chương trình công tác kiểm tra, giám sát; kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự toán ngân sách năm 2023; bổ sung ý kiến vào điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Đam Rông đến năm 2040…
 
NGỌC NGÀ
,