Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022

06:11, 22/11/2022
Hoàn thành 18/18 chỉ tiêu cơ bản 
 
(LĐ online) - Ngày 22/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
 
MỘT NĂM PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, cho biết: Xác định năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025, ngay từ đầu năm, Tỉnh uỷ đã ban hành nghị quyết và UBND tỉnh đã ban hành chương trình hành động để chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò, sức mạnh tập thể, đề cao trách nhiệm, trí tuệ cá nhân, với tinh thần quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, thực chất, biến thách thức thành cơ hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, thường xuyên chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật và khen thưởng kịp thời theo đúng quy định.  
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp chủ trì Hội nghị
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp chủ trì Hội nghị
 
Được sự ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Tỉnh ủy; sự phối hợp, đồng hành và giám sát của HĐND và Ủy ban MTTQ; UBND tỉnh đã điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, đúng hướng, sát tình hình và có trọng tâm, trọng điểm. 
 
Qua đó, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành tựu nổi bật sau: Kinh tế tiếp tục tăng cao so cùng kỳ (tăng 11,84%); các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã phục hồi mạnh mẽ, phát triển khá toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp ổn định; sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; hoạt động du lịch, dịch vụ sôi động, phục hồi nhanh, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.
 
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại Hội nghị
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại Hội nghị
 
Tiến độ thu ngân sách vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ, là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, sát sao và đạt kế hoạch đề ra. Tình hình hoạt động doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký. 
 
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được duy trì, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp Nhân dân; dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát hiệu quả, số ca mắc mới giảm sâu; công tác an sinh xã hội được chú trọng. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư được triển khai và đạt hiệu quả cao, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp; các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh... năm 2021 tăng mạnh cả về điểm và vị trí xếp hạng so với năm 2020. 
 
Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San phát biểu ý kiến
Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San phát biểu ý kiến
 
Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ thực hiện theo đúng quy định. Quốc phòng an ninh được giữ vững, tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo.
 
Bí thư Huyện uỷ Đạ Huoai Nguyễn Quý Mỵ phát biểu kiến nghị
Bí thư Huyện uỷ Đạ Huoai Nguyễn Quý Mỵ phát biểu kiến nghị
 
Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương báo cáo những tình hình khó khăn, nổi cộm của ngành và địa phương mình, đề xuất các giải pháp và kiến nghị hỗ trợ…, như thương hiệu nông sản, giải phóng mặt bằng, nâng cao hiệu quả của nguồn vốn đầu tư công…
 
Năm 2022, một năm phát triển toàn diện, Lâm Đồng có 18/18 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành
 
Trong đó:
- Có 6 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch, gồm: Tổng sản phẩm trong nước GRDP (theo giá SS 2010) tăng 11,84% (KH 6 - 7%); Cơ cấu kinh tế: Ngành nông, lâm, thủy chiếm 38,74% (KH 39,4 - 39,8%), ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 20,3% (KH 20,4 - 20,6%), ngành dịch vụ chiếm 40,96% (KH 39,6 - 40,2%); GRDP bình quân đầu người 75,3 triệu đồng (KH 71,5 - 73 triệu đồng); tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 14,2% (KH 6 - 7%); Tổng thu NSNN trên địa bàn 13.000 tỷ đồng (KH 11.000 tỷ đồng), tăng 18,1%, bằng 118,2% dự toán địa phương; trong đó, thu từ thuế, phí 8.048 tỷ đồng (KH 6.300 tỷ đồng), tăng 21,2%, đạt 127,7% dự toán địa phương. Tổng kim ngạch xuất khẩu 886,7 triệu USD (KH 815 triệu USD), tăng 27,3% so cùng kỳ. Khách du lịch đạt 7 triệu lượt, tăng 340% so cùng kỳ; trong đó: Khách quốc tế 150 nghìn lượt, đạt 100% kế hoạch, tăng 700%; khách qua đăng ký lưu trú 5,5 triệu lượt (KH 5 triệu lượt khách), đạt 110% kế hoạch, 300% so cùng kỳ. 
 
- Có 12 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, gồm: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội, Tỷ lệ lao động qua đào tạo, Tỷ lệ thất nghiệp, Tỷ lệ hộ nghèo, Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý, Tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, Tỷ lệ che phủ rừng 55%, Chỉ tiêu nông thôn mới: Toàn tỉnh có 109/111 xã (98,2%) nông thôn mới. 
 
TẠO ĐÀ CHO NĂM BẢN LỀ 2023
 
Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 -2025. Dự báo năm 2023, tình hình thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tạo nhận định tình hình và có những cảnh báo
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tạo nhận định tình hình và có những cảnh báo
 
Trong bối cảnh đó, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và chủ đề của Tỉnh uỷ năm 2023 là: “Quyết liệt, đồng bộ, đột phá, hiệu quả; kỷ cương, nêu gương, bản lĩnh, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”; cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ tại Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh để hành động quyết liệt, hiệu quả và phấn đấu thực hiện thành công, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.
 
Các chỉ tiêu năm 2023:
 
1. Các chỉ tiêu kinh tế: (1) Tổng sản phẩm trong nước (GRDP) (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,5-8,5%, trong đó: khu vực nông lâm thủy, tăng từ 4,5-5,0%; khu vực công nghiệp - xây dựng, tăng từ 10,6-13,1%; khu vực dịch vụ, tăng từ 9,2-9,8%. (2) Cơ cấu kinh tế: ngành nông lâm thủy chiếm 38,8-38,6%; ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 21,6-21,7%; ngành dịch vụ chiếm 39,6-39,7%. (3) GRDP bình quân đầu người từ 83,4-84,5 triệu đồng/người; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân từ 7-8%. (4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 33-35% GRDP. (5) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 13.606 tỷ đồng, tăng 23,7% so dự toán địa phương năm 2022, trong đó thuế phí đạt 8.308 tỷ đồng, tăng 31,9% so dự toán địa phương năm 2022. Phấn đấu tăng thu, đạt 14.500 tỷ đồng. (6) Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 929 triệu USD, tăng 4,8% so với thực hiện năm 2022. (7) Tổng lượt khách du lịch đăng ký qua lưu trú 6.500 ngàn lượt, tăng 18,2%; khách quốc tế 250 ngàn lượt, tăng 67%.
 
2. Các chỉ tiêu xã hội: (8) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 77%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ 22,4%; (9) Tỷ lệ thất nghiệp dưới 1,2%; trong đó, khu vực thành thị dưới 2%. (10) Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,0%, riêng hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số giảm tối thiểu 2,0%. (11) Có 8,3 bác sĩ/vạn dân; 20,8 giường bệnh/vạn dân; 100% số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 92,5%. (12) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1%. (13) Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia: 82,87%; tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi hoàn thành chương trình trung học phổ thông và tương đương 82%. (14) Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa là 91,5%; tỷ lệ thôn, buôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa là 95%; tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới là 99%; tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị là 88,5%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là 98%.
 
3. Các chỉ tiêu môi trường: (15) Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đạt 92%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%. (16) Tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93%; tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch đạt 76%.(17) Tỷ lệ độ che phủ của rừng đạt 55%.
 
4. Các chỉ tiêu về nông thôn mới: (18) Có thêm 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (xã Đạ Long, huyện Đam Rông), 8 xã nông thôn mới nâng cao (Tà Nung, Lộc Châu, Lát, Liên Hiệp, Gia Hiệp, Mađaguôi, Phước Lộc và Triệu Hải), 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu (Xuân Thọ, Xuân Trường, Lạc Xuân, Đạ Ròn); 1 huyện (Đạ Huoai) đạt chuẩn nông thôn mới.
 
• PHÁT HUY THÀNH TÍCH VÀ NỖ LỰC CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đình Văn, khẳng định: Có được kết quả tích cực trong năm 2022 là quá trình quyết tâm, đồng lòng trong chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp; sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân… 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đình Văn phát biểu chỉ đạo
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đình Văn phát biểu chỉ đạo
 
Năm 2023 là năm dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức đối với toàn cầu và riêng đất nước ta; cũng là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đảng các cấp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Cần phát huy kết quả của năm 2022, quyết tâm hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Từng ngành, từng địa phương phải bám sát nhiệm vụ để thực hiện, xác định các nhiệm vụ trọng tâm để có sản phẩm cụ thể. Xây dựng và thực hiện các quy hoạch, tháo gỡ những điểm nghẽn trong quy hoạch để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quyết liệt giải ngân hết vốn đầu tư công; thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phân loại 3 loại rừng. Thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia và công tác an sinh xã hội. Thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số trong các lĩnh vực. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc và ngăn chặn suy thoái tư tưởng, giữ nghiêm kỷ cương - kỷ luật của Đảng; phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh xử lý vi phạm. Nâng cao hiệu quả và đổi mới công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc…
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp kết luận Hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp kết luận Hội nghị
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nêu những điểm nổi bật về kết quả của năm 2022 và nhắc nhở những vấn đề làm chưa tốt, cần lưu ý. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải tiếp tục làm tốt việc chăm lo những đối tượng yếu thế và trẻ em, giảm hộ nghèo; chú trọng giải ngân vốn đầu tư công, chống thất thu thuế; tăng cường quản lý đất đai và nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; việc đuối nước ở trẻ em phải có giải pháp và quy trách nhiệm cụ thể; nâng cao hiệu quả và năng lực làm việc của cán bộ công chức; sẽ sắp xếp, điều chuyển cán bộ các sở, ngành và địa phương không hoàn thành nhiệm vụ.
 
Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, nhiệm vụ của năm 2023, phải lấy tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị, phải có sản phẩm cụ thể. Trong đó, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ rừng, trồng nhiều cây xanh, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; xây dựng nhà ở thương mại, thực hiện tốt việc giao đất, cho thuê đất; cần có giải pháp ngay từ đầu năm để thực hiện kế hoạch thu ngân sách năm 2023 là 14.500 tỷ đồng, triệt để tiết kiệm trong chi tiêu, mua sắm; tái định cư là nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và các cấp trong năm 2023; tập trung nguồn lực xây dựng đường cao tốc; hoàn thành quy hoạch tỉnh Lâm Đồng và quy hoạch chung thành phố Đà Lạt cũng như các quy hoạch phân khu các; tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch; hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp; cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI…; xây dựng và giữ hình ảnh người Đà Lạt - Lâm Đồng; tăng tốc đầu tư phát triển; tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan Nhà nước; đảm bảo an ninh chính trị, tật tự an toàn xã hội… Làm tốt công tác dân vận, công tác an sinh xã hội, các hoạt động Festival và Tết Nguyên đán; đồng lòng vượt khó để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2023…
 
LÊ HOA