Lạc Dương: Tập huấn công tác dân vận trong tham gia xây dựng nông thôn mới

06:11, 22/11/2022
(LĐ online) - Ngày 22/11, Ban Dân vận Huyện ủy Lạc Dương tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận trong tham gia xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Lâm Đồng năm 2022.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn
 
Tham dự hội nghị gồm hơn 120 đại biểu là đại diện lãnh đạo và chuyên viên Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; đại diện Đảng ủy các xã, thị trấn; Chủ tịch và Phó Chủ tịch mặt trận và các đoàn thể xã; thành viên khối dân vận các xã, thị trấn; Bí thư thôn, tổ dân phố; Trưởng thôn, tổ dân phố và Trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. 
 
Các đại biểu đã được tìm hiểu 3 chuyên đề: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; quy trình xây dựng, công nhận mô hình dân vận khéo và tuyên dương điển hình dân vận khéo giai đoạn 2022 - 2025. 
 
Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp đối với công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới và phong trào “Dân vận khéo”. Qua đó, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa công tác vận động và tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân để phát huy nội lực, đoàn kết chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn.
 
T. HƯƠNG