10.320 đại biểu tại Lâm Đồng tham gia học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

06:12, 06/12/2022
(LĐ online) - Chiều 6/12, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục ngày làm việc thứ 2 và bế mạc.
 
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
 
Tại tỉnh Lâm Đồng, hội nghị được trực tuyến đến 159 điểm cầu (1 điểm cầu cấp tỉnh, 16 điểm cầu cấp huyện, tương đương; 142 điểm cầu cấp xã) với 10.320 đại biểu tham dự. Tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng có các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các báo cáo viên cấp tỉnh.
 
Qua 2 ngày làm việc, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt các chuyên đề. Từ đó, nhằm giúp đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng
 
Cụ thể, tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam truyền đạt chuyên đề “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
 
Phát biểu kết luận, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết đã được triển khai nghiêm túc, bài bản; đồng thời phân tích, nhấn mạnh các nội dung quan trọng trong các nghị quyết đã được Ban Chấp hành Trung ương ban hành tại Hội nghị Trung ương 6. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, ngay sau hội nghị quán triệt, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức phù hợp, giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu và thấm nhuần các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6. “Việc quán triệt, tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, xuyên suốt nhiệm kỳ; đồng thời giới thiệu mô hình mới, cách làm hay trong quá trình thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị triển khai hiệu quả; chú trọng đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái của thế lực thù địch”, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đam Rông
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đam Rông
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cần quan tâm thực hiện nghị quyết khoa học, chặt chẽ, hiệu quả; các bộ, ngành trung ương và các địa phương, đơn vị cần khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ thực hiện rõ ràng, hiệu quả, thiết thực với phương châm “chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20”. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nghị quyết; kịp thời thông tin báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết, kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở cơ sở.
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng, với sự quyết tâm cả hệ thống chính trị, tinh thần đồng lòng đoàn kết của Nhân dân, các nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống; tạo sự chuyển biến, thay đổi mạnh mẽ trên các lĩnh vực, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
 
DUY DANH