Khai mạc Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII

03:12, 05/12/2022
(LĐ online) - Sáng 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị l