269
10591
Thực hiện Nghị quyết
/chinhtri/thuchiennghiquyettw4khoaxi/
10533
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Cập nhật 08:31, 20/12/2017 (GMT+7)
Ðạ Tông sau 5 năm xây dựng nông thôn mới
Ðược chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới, Ðảng ủy xã Ðạ Tông (huyện Ðam Rông) đã ban hành Nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện. Sau 5 năm triển khai, những "quả ngọt" đầu tiên đã kết tinh trên vùng đất khó. Song vẫn còn nhiều điều khó đòi hỏi Ðảng ủy, chính quyền và nhân dân Ðạ Tông phải tiếp tục vượt qua trong hành trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.
.
.
.