269
10591
Thực hiện Nghị quyết
/chinhtri/thuchiennghiquyettw4khoaxi/
10533
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Cập nhật 08:29, 03/08/2018 (GMT+7)
Ngày 30/1/2008, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 22 về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên". 10 năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã giúp Lâm Ðồng "gặt hái" được nhiều mục tiêu đặt ra.
.
.
.