269
10591
Thực hiện Nghị quyết
/chinhtri/thuchiennghiquyettw4khoaxi/
10533
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Cập nhật 08:27, 19/06/2018 (GMT+7)
Ðức Trọng chuyển mình sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn", các phong trào thi đua do Hội Nông dân huyện Ðức Trọng triển khai đã được phát triển sâu rộng; nâng cao về chất và lượng, kịp thời động viên, khuyến khích và từng bước hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.
.
.
.