269
10591
Thực hiện Nghị quyết
/chinhtri/thuchiennghiquyettw4khoaxi/
10533
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Cập nhật 08:39, 10/02/2017 (GMT+7)
Để hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I và xây dựng thành phố Đà Lạt xứng đáng là thành phố Festival Hoa Việt Nam, ngay từ những ngày đầu năm 2017, UBND TP Đà Lạt tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị 01-CT/TH.U của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc đảm bảo trật tự xây dựng, cảnh quan đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt trong thời gian tới.
.
.
.