269
10591
Thực hiện Nghị quyết
/chinhtri/thuchiennghiquyettw4khoaxi/
10533
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Cập nhật 08:37, 15/11/2017 (GMT+7)
20.796 người dân Ðơn Dương tham gia bảo hiểm y tế, tăng 32,66% so với năm 2012 - năm đầu thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020". Ðây là con số khá ấn tượng cho thấy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác BHYT, BHXH giai đoạn hiện nay.
.
.
.