269
10591
Thực hiện Nghị quyết
/chinhtri/thuchiennghiquyettw4khoaxi/
10533
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Cập nhật 08:44, 18/05/2018 (GMT+7)
Kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Đảng bộ huyện Di Linh
Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", Đảng bộ huyện Di Linh đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Đây là cơ sở giúp Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh hơn.
.
.
.