269
10630
Xây dựng Đảng
/chinhtri/xay-dung-dang/
10533
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Cập nhật 08:14, 24/11/2017 (GMT+7)
Là huyện vùng ven của TP Ðà Lạt, Lạc Dương hiện có tổng dân số hơn 26,4 ngàn người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm khoảng 73%. Với địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, thời gian qua, Ðảng bộ huyện Lạc Dương đã chú trọng đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn để phát triển Ðảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
.
.
.