269
10630
Xây dựng Đảng
/chinhtri/xay-dung-dang/
10533
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Cập nhật 08:53, 13/03/2018 (GMT+7)
Thi hành kỷ luật là một trong những nguyên tắc cơ bản, biện pháp xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Việc thi hành kỷ luật nghiêm túc, khách quan, công khai, công bằng có ý nghĩa to lớn đối với việc nâng cao chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và củng cố niềm tin của đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng. Ðây cũng là biện pháp để thải loại khỏi hàng ngũ của Ðảng những "mảnh vỡ" muốn đi ngược lại lý tưởng.
.
.
.