269
10630
Xây dựng Đảng
/chinhtri/xay-dung-dang/
10533
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Cập nhật 08:37, 14/01/2019 (GMT+7)
Xác định công tác phát triển Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng tổ chức đảng, năm 2018, các tổ chức cơ sở đảng của huyện Đơn Dương đã phát triển mới được 108 đảng viên (trong đó, có 57 đảng viên nữ, 13 đảng viên là người DTTS), riêng các tổ chức cơ sở đảng ở khối xã, thị trấn phát triển được 88 đảng viên.
.
.
.