269
10630
Xây dựng Đảng
/chinhtri/xay-dung-dang/
10533
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Cập nhật 08:51, 23/03/2018 (GMT+7)
Nhằm tạo sự kế thừa, phát triển liên tục của Ðảng, góp phần củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Ðức Trọng xác định công tác phát triển đảng viên ở vùng nông thôn nói chung và phát triển đảng viên ở 5 xã vùng Loan nói riêng là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Ðảng.
.
.
.