269
10630
Xây dựng Đảng
/chinhtri/xay-dung-dang/
10533
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Cập nhật 08:52, 13/11/2018 (GMT+7)
Ðảng ủy Phường 10: Quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4
Xác định thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, thời gian qua, Ðảng ủy Phường 10 (TP Ðà Lạt) đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
.
.
.