269
5515
Khoa học - Công nghệ
/congnghe/
null
Nhìn tổng quan, năm 2010 có nhiều sự kiện đáng nhớ của ngành khi Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin-truyền thông chính thức được Thủ tướng phê duyệt; Cuộc tổng điều tra về hiện trạng sử dụng internet thiết bị nghe nhìn trên toàn quốc lần đầu tiên được thực hiện...
.
.