Đẩy mạnh trợ giúp pháp lý cho đồng bào thiểu số
Cập nhật lúc 08:49, Thứ Ba, 10/01/2017 (GMT+7)
Hàng chục chương trình phổ biến pháp luật, tư vấn pháp lý lưu động... mỗi năm đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, nhất là đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; góp phần giúp giữ vững an ninh - chính trị địa phương. 
 
Trẻ em, người già tại xã nghèo Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm) là các đối tượng được trợ giúp pháp lý. Ảnh: C. Thành
Trẻ em, người già tại xã nghèo Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm) là các đối tượng được trợ giúp pháp lý.
Ảnh: C. Thành

Trong năm 2017, Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác TGPL tới người dân trên tinh thần, nội dung Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ban hành cuối năm 2016 về “Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình”.
 
Sở Tư pháp Lâm Đồng cho biết, giai đoạn 2014-2015 tỉnh có 1 huyện nghèo (huyện Đam Rông), 36 xã và 68 thôn đặc biệt khó khăn. Trong đó, người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ cao, là nơi có đời sống kinh tế phát triển chậm, trình độ dân trí không đồng đều và nhận thức về pháp luật còn nhiều hạn chế. Vì vậy, nhiều năm qua, công tác TGPL đã được Chính phủ chú trọng đặc biệt và hướng dẫn thực hiện trong nhiều điều luật, như: Luật TGPL năm 2006, chính sách TGPL trong các chương trình giảm nghèo; Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020. Và mới nhất là Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg.
 
Tại địa bàn tỉnh, nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phổ biến TGPL đã được lựa chọn đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, ở từng địa bàn. Với các nội dung tuyên truyền các bộ luật hình sự, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em... Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai nhiều đề án thiết thực, gồm: Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016; Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 - 2016… Lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường đáng kể. 
 
Hiện địa bàn tỉnh có 1.546 tổ hòa giải với 8.767 hòa giải viên. Trong hệ thống tổ chức Đoàn thanh niên hiện có 283 báo cáo viên các cấp và 3.841 tuyên truyền viên; 1.560 đội hình “Thanh niên xung kích an ninh”; 24 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; 54 Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” với 700 hội viên; 44 Câu lạc bộ “Trợ giúp pháp lý” tại các xã, phường… 
 
Đồng thời, số lượng hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật, các câu lạc bộ phổ biến pháp luật cho người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa đang được tăng cường, có số lượng tăng dần mỗi năm.
 
Theo Sở Tư pháp, về Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg, đơn vị đã xây dựng phương án chi tiết trình UBND tỉnh để có thể áp dụng nội dung quy định của Chính phủ trong năm 2017. Theo đó, UBND tỉnh đã thống nhất một số nội dung chính trong đề xuất thực hiện từ phía Sở Tư pháp với các nội dung chỉ đạo chính, như: Thiết lập đường dây nóng về TGPL tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn; Xây dựng, phát chuyên trang, chuyên mục bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc trên Đài truyền thanh tại các huyện, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; Tổ chức bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ cho trợ giúp viên pháp lý, Tổ chức TGPL lưu động tại các xã, thôn, bản nghèo để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, tư vấn pháp luật theo quy định. Tất cả các hoạt động trên đều xin từ kinh phí Trung ương và ngân sách địa phương cấp. UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì chính, phối hợp với các đơn vị như Sở TT&TT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm TGPL Nhà nước, các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương lập dự toán kinh phí trình cấp thẩm quyền phê duyệt, khẩn trương triển khai Quyết định của Chính phủ trong năm nay.    
 
C.THÀNH
,
.