Tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đất đai tại Ðà Lạt
Cập nhật lúc 08:52, Thứ Ba, 10/04/2018 (GMT+7)
Xây dựng trái phép, không phép; thiếu chặt chẽ trong kiểm định; đất lâm nghiệp bị lấn chiếm… để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng này tại thành phố Ðà Lạt, UBND tỉnh Lâm Ðồng chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Ðà Lạt tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu.   
 
Khu Du lịch nghỉ dưỡng Nam Hồ. Ảnh: P.X
Khu Du lịch nghỉ dưỡng Nam Hồ. Ảnh: P.X

Mặc dù có những chuyển biến, nhưng hạn chế rõ nhất là xây dựng trái phép, không phép; một số công trình khi thẩm định, cấp giấy phép xây dựng chưa kiểm tra, kiểm soát thiếu chặt chẽ, chưa phù hợp với các chỉ tiêu kiến trúc và quy hoạch được phê duyệt. Một số dự án đầu tư khu dân cư triển khai chậm tiến độ, chưa đúng mục tiêu và nội dung phê duyệt. Năng lực thực thi công vụ của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, bị động, thiếu quyết liệt; một số cơ quan có thẩm quyền chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm theo quy định.. dẫn đến ảnh hưởng về cảnh quan, kiến trúc, môi trường và mĩ quan đô thị thành phố Đà Lạt. 
 
Chỉ ra những hạn chế, tồn tại cụ thể như trên, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch UBND Phạm S đã chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể đối với từng sở, ngành và địa phương UBND thành phố Đà Lạt. Về quản lý trật tự xây dựng đô thị, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát đội ngũ cán bộ, công chức để củng cố, kiện toàn, tăng cường chủ động trong thực thi nhiệm vụ… Cùng đó, Sở này cần chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Đà Lạt thực hiện các nội dung như: Xử lý, giải quyết theo thẩm quyền đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đường Hùng Vương; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, thẩm định trước khi cấp giấy phép xây dựng đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan; cùng đó là công tác hậu kiểm đối với công trình, dự án. UBND tỉnh cũng chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, sử dụng lãng phí và ảnh hưởng đến kiến trúc, cảnh quan, môi trường. 
 
Đối với UBND thành phố Đà Lạt, chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND phường, xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý; đồng thời làm rõ xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc buông lỏng quản lý…
 
Về các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ theo phê duyệt. Kiểm tra, rà soát hồ sơ, thủ tục, tình hình và tiến độ thực hiện dự án đầu tư, xác định và phân tích nguyên nhân chậm tiến độ và đề xuất phương án xử lý đối với từng dự án cụ thể. Mặt khác, khẩn trương thực hiện các nội dung như chi trả tiền lãi từ bồi thường phát sinh, hoàn thành việc xác định giá đất cụ thể. 
 
Ngoài chỉ đạo từng phần việc cụ thể tại những dự án cụ thể hiện đang triển khai trên địa bàn các phường như trên, UBND tỉnh còn đặc biệt quan tâm chỉ đạo đối với dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo, bảo tồn khu du lịch thác Cam Ly và lăng Nguyễn Hữu Hào. Cụ thể, tại đây, cần tăng cường quản lý về đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ rừng cảnh quan; kiên quyết xử lý, giải tỏa diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép, “tuyệt đối không hợp thức hóa diện tích đất bị lấn chiếm và công trình xây dựng trái phép”. Cùng đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan và thành phố Đà Lạt kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện dự án này nhằm hướng đến có thể xem xét thu hồi dự án, không để hệ lụy là tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép và di tích bị xuống cấp. Đối với dự án đầu tư Khu Du lịch nghỉ dưỡng Nam Hồ, UBND tỉnh giao một số cơ quan liên quan về mặt quản lý nhà nước và UBND thành phố Đà Lạt kiểm tra, giám sát về nội dung liên quan đến việc xây dựng công trình; kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và giám sát lĩnh vực kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng và lĩnh vực hợp đồng thuê rừng…
 
Cũng theo tinh thần chỉ đạo quyết liệt và cụ thể này, Phó Chủ tịch Phạm S còn lưu ý đến công trình khách sạn T.18. Theo đó, thay mặt UBND tỉnh, ông đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra, rà soát về hợp đồng liên kết kinh doanh, xác định rõ trách nhiệm các bên tham gia ký kết hợp đồng và điều kiện đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Mặt khác, giao Sở Xây dựng và UBND thành phố Đà Lạt kiểm tra, đề nghị chủ đầu tư và các bên có liên quan hoàn thành việc khắc phục sai phạm như chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3419/UBND-XD2 ngày 20/6/2016. Trường  hợp không thực hiện thì kịp thời lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục để tổ chức cưỡng chế theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật… 
 
 PHAO XÍCH
,
.