Công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
Cập nhật lúc 08:37, Thứ Hai, 25/06/2018 (GMT+7)
Ngày 22/6, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lâm Đồng theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 25/5/2018 của Chính phủ. Theo đó, các chỉ tiêu đã được Chính phủ phê duyệt đối với tỉnh Lâm Đồng như sau: Đất nông nghiệp năm 2010 có tổng diện tích 900.446 ha, chiếm 92,13% và điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là 896.811 ha (91,67%); trong đó, đáng lưu ý là đất rừng phòng hộ từ 197.492 ha (20,21%) điều chỉnh thành 172.800 ha (17,66%), đất rừng đặc dụng từ 87.710 ha (8,97%) điều chỉnh thành 84.119 ha (8,6%) và đất rừng sản xuất từ 296.791 ha (30,37%) điều chỉnh thành 339.557 ha (34,71%)… Đối với đất phi nông nghiệp, từ 53.198 ha (chiếm 5,44%) vào năm 2010 điều chỉnh thành 74.897 ha (7,66%) vào năm 2020. Còn lại là đất chưa sử dụng từ 23.710 ha (2,43%) điều chỉnh thành 6.536 ha (0,67%). 
 
Chính phủ cũng đã phê duyệt về diện tích chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp đối với tỉnh Lâm Đồng kỳ cuối 2016-2020 với tổng số 19.739 ha, trong đó, năm 2016 là 127 ha và tăng dần theo từng năm, đến năm 2020 là 7.271 ha. Riêng với đất rừng (phòng hộ, đặc dụng và sản xuất) tổng số là 1.148 ha, trong đó đặc biệt lưu ý là đất rừng đặc dụng chỉ được phép chuyển 11 ha (năm 2017) và 4 ha (năm 2018), các năm khác không được chuyển mục đích. Về phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020, đất nông nghiệp giảm dần theo từng năm, từ 909.339 ha (năm 2016) xuống 896.811 ha (năm 2020); đất phi nông nghiệp tăng dần theo từng năm, từ 55.374 ha (năm 2016) lên 74.987 ha (năm 2020), và đất chưa sử dụng cũng theo đó giảm dần (13.621 ha, năm 2016 xuống 6.536 ha, năm 2020). Phó Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Sô cho biết, như vậy, việc phân bổ có 4 huyện là Cát Tiên, Đạ Tẻh, Di Linh và Đam Rông không thay đổi, còn 8 huyện, thành phố có điểu chỉnh mới.
 
Nghị quyết đồng thời ban hành các nội dung quan trọng về trách nhiệm của UBND tỉnh Lâm Đồng để thực hiện. Trong đó, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng… “UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật”, Nghị quyết ghi rõ.   
 
MINH ĐẠO
,
.