87% người dân được sử dụng nước sạch
Cập nhật lúc 08:45, Thứ Sáu, 14/12/2018 (GMT+7)
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 252 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung; số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh với tỷ lệ 87%. Trong đó, nước sạch đạt QCVN 02 của Bộ  Y tế đạt 22%.
 
Trong năm 2018, từ nguồn vốn vay WB21, Lâm Đồng đã tiến hành đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây mới 55 công trình với tổng vốn đầu tư là 210 tỷ đồng. Với nguồn vốn này nhằm thực hiện mục tiêu tăng thêm 37.500 người dân ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.  
 
THÂN THU HIỀN
,
.