Tìm hướng đi riêng cho "Khu dân cư kiểu mẫu"
Cập nhật lúc 08:48, Thứ Tư, 27/03/2019 (GMT+7)
Là một trong những địa phương đi đầu trong việc xây dựng bộ khung tiêu chí “Khu dân cư kiểu mẫu”, Lâm Ðồng đang tiếp tục khẳng định thế mạnh, nội lực và tiềm năng sẵn có trong công cuộc “xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Qua đó, nhận được sự vào cuộc tích cực, mạnh mẽ của các cấp, ngành, địa phương và của toàn xã hội.
 
Du khách thích thú chụp hình lưu niệm bên con đường đẹp của Đà Lạt.
Du khách thích thú chụp hình lưu niệm bên con đường đẹp của Đà Lạt.
 
Ông Trương Thành Được - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm đồng cho biết: Cái mới của năm nay, giai đoạn hiện nay đó là các hoạt động đều phải hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm để hoạt động, lấy hộ nông dân làm nòng cốt trong thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nơi nào chưa có mô hình thì xây dựng, nơi nào đã có thì nhân rộng. Có 2 mức để phấn đấu đạt “Khu dân cư tiêu biểu” và “Khu dân cư kiểu mẫu”…, thông qua tiêu chuẩn, trong tiêu chuẩn có tiêu chí, trong tiêu chí có số điểm. Đây là nền tảng để xây dựng lực lượng bền vững tại cơ sở, góp phần xây dựng chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới kiểu mẫu.
 
Cũng theo ông Được, lâu nay thường là lấy cấp xã làm điểm để triển khai, nhưng ngày nay phải là thôn, tổ dân phố, là từng hộ dân, mỗi người dân cùng trách nhiệm thực hiện. Cốt lõi là nằm trong bộ khung tiêu chí với 9 tiêu chuẩn cụ thể bao gồm các lĩnh vực của đời sống xã hội hiện nay, cùng những yêu cầu đòi hỏi rất cao, rất khó đạt, từ đó để mỗi khu dân cư đăng ký phấn đấu thực hiện cho bằng được.
 
Quá trình xây dựng mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu” nhằm góp phần thực hiện Chỉ thị số 36 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Đối với xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới cần tập trung rà soát, nâng cao chất lượng tiêu chí để tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Từ đó, nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
 
Xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu (tiêu biểu) chính là tuyên truyền, vận động xây dựng thực lực chính trị cơ sở, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương. Qua đó, hướng đến xây dựng cộng đồng bình yên, khu dân cư văn hóa, đời sống phát triển, trở thành nơi đáng sống cho mọi tầng lớp nhân dân.
 
Theo đó, bộ khung gồm 9 tiêu chuẩn và nhiều tiêu chí cụ thể sẽ được xây dựng và xác định để mỗi khu dân cư phấn đấu thi đua trở thành khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư tiêu biểu. Trong đó, về lĩnh vực kinh tế: Mỗi khu dân cư kiểu mẫu phải có mức thu nhập bình quân đầu người hàng năm bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu hàng năm của xã, phường, thị trấn, mọi người dân đều có việc làm ổn định; cơ bản không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo, xóa được nhà tạm; đồng thời có tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất cho nông dân… Về cơ sở hạ tầng của khu dân cư kiểu mẫu phải đạt tiêu chí 100% trục đường chính đều đã được bê tông hóa hoặc thảm nhựa, 100% hộ dân không lấn chiếm lòng lề đường. Mỗi gia đình trong khu dân cư phải phấn đấu đạt chuẩn gia đình văn hóa và giữ gìn hạnh phúc, phát huy đạo hiếu “ông bà mẫu mực - cha mẹ nêu gương - con cháu thảo hiền”. Yếu tố môi trường của khu dân cư kiểu mẫu được đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện nay, phải có 100% hộ dân cam kết không xả rác thải, nước thải ra môi trường... Bên cạnh đó, khu dân cư kiểu mẫu phải có tổ an ninh tự quản - tổ dân quân hoạt động hiệu quả. 100% hộ dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông, không vi phạm các tệ nạn xã hội…; 100% hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức ở khu dân cư có nhà ở kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp và tích cực tham gia hỗ trợ khu dân cư thực hiện mô hình khu dân cư kiểu mẫu. Đặc biệt, hệ thống chính trị trong khu dân cư kiểu mẫu phải thực sự đoàn kết, lãnh đạo quản lý tốt trong thực hiện mọi nhiệm vụ.
 
Cuộc vận động xây dựng và thực hiện mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu” đang được các cấp, ngành, mà chủ trì là cơ quan MTTQ tỉnh xác định có lộ trình, bước đi rõ ràng và cụ thể dựa trên nền tảng và sự tính toán có cơ sở khoa học, kế thừa những thành tựu đã đạt được trong giai đoạn trước để tiếp tục phát huy lên tầm cao mới trong giai đoạn hiện nay. Tiến tới, đến cuối năm 2019, sau khi kiểm tra, thẩm định, công nhận mô hình khu dân cư kiểu mẫu thì toàn tỉnh sẽ tổ chức “Liên hoan khu dân cư kiểu mẫu tỉnh Lâm Đồng lần thứ I -  năm 2019”.
 
NGUYỆT THU
,
.