Nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho phụ nữ dân tộc thiểu số
Cập nhật lúc 09:20, Thứ Hai, 29/04/2019 (GMT+7)
Hiện Lâm Ðồng có 164.712 hội viên phụ nữ, trong đó có 39.436 hội viên phụ nữ DTTS (chiếm 24%). Trong nhiều năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã không ngừng xây dựng và phát triển tổ chức Hội trong vùng đồng bào DTTS.
 
Trong hội thảo do Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại Lâm Đồng, bà Trương Thị Thu Thủy - Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo Trung ương Hội đánh giá cao Lâm Đồng thực hiện nhiều hoạt động hiệu quả trong công tác dân tộc. Ảnh: A.Nhiên
Trong hội thảo do Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại Lâm Đồng, bà Trương Thị Thu Thủy - Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo Trung ương Hội đánh giá cao Lâm Đồng thực hiện nhiều hoạt động hiệu quả trong công tác dân tộc. Ảnh: A.Nhiên
 
Hàng năm, có hàng trăm lượt cán bộ chi, tổ hội tham gia các đợt tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ DTTS, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ... nhằm nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ nữ DTTS ở cơ sở, góp phần nâng cao vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Đồng thời, các cấp Hội kịp thời củng cố các chi, tổ hội khi có sự thay đổi về nhân sự, không để chi hội, tổ hội trắng tổ chức Hội. Đặc biệt, quan tâm đến đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp là người DTTS, hiện Hội LHPN tỉnh có 4 cán bộ DTTS (trong đó có 1 Phó Chủ tịch Hội); 5/12 huyện, thành phố có cán bộ Hội chuyên trách là người DTTS.
 
Hội triển khai chương trình giao lưu kết nghĩa giữa Chi hội Phụ nữ người Kinh và Chi hội Phụ nữ DTTS, hàng năm, Hội Phụ nữ các cấp tổ chức cho hơn 70% các chi hội này giao lưu kết nghĩa với nhau. Qua đó, giúp các chi hội từng bước đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, tìm hiểu văn hóa lẫn nhau và cùng hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống gia đình hội viên phụ nữ DTTS ngày càng no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
 
Từ việc quan tâm đến công tác dân tộc, trong Hội Phụ nữ các cấp ở cơ sở đã phát hiện nhiều tấm gương điển hình nữ DTTS tiêu biểu thành công trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, các mô hình tiêu biểu thành công ở vùng DTTS như: Mẹ nói - dạy tiếng Việt cho con (Di Linh); Nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống (Lạc Dương)... Hội viên phụ nữ DTTS trong tỉnh tích cực thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” với 8 tiêu chí, trong đó có nhiều mô hình được xây dựng như: “Không sinh con thứ ba trở lên” hiện đã được nhân rộng toàn tỉnh, mô hình “Phụ nữ tham gia xây dựng, sử dụng nhà vệ sinh đạt chuẩn”, “Phụ nữ tham gia mua thẻ BHYT tự nguyện”, “Trồng rau sạch”, “Tổ phụ nữ dân tộc, tôn giáo tích cực tham gia phong trào Hội”, “Tổ phụ nữ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi”, “Tổ phụ nữ vận động người thân trong gia đình không phá rừng làm rẫy”...
 
Những nét nổi bật trong phong trào phụ nữ dân tộc, tôn giáo đó là công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ DTTS nâng cao trình độ nhận thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tham gia giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo đã thu hút trên 85% lượt chị em phụ nữ DTTS tham gia. Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh hướng dẫn, vận động hội viên phụ nữ DTTS tích cực tham gia đăng ký rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, giữ gìn truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp trong vùng đồng bào DTTS, với trên 80% hội viên đăng ký thực hiện. Vận động hội viên phụ nữ DTTS tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao như: Liên hoan Văn hóa nghệ thuật các dân tộc tỉnh Lâm Đồng; Liên hoan Hát ru - dân ca...
 
Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã chọn công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên phụ nữ DTTS làm đòn bẩy thúc đẩy phong trào. Trong 15 năm qua, Hội Phụ nữ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng thời mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi cho 34.000 lượt hội viên phụ nữ DTTS tiếp cận kiến thức, kỹ thuật mới.
 
Phong trào thực hành tiết kiệm trong hội viên phụ nữ DTTS thông qua các tổ hùn vốn, tổ tiết kiệm, nuôi heo đất tiết kiệm, đến nay, toàn tỉnh có 907 tổ tiết kiệm với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Phong trào nuôi heo đất tiết kiệm được triển khai từ năm 2008 và duy trì hoạt động đến nay có 723 chị phụ nữ DTTS tham gia với số tiền tiết kiệm hơn 500 triệu đồng, đã giúp cho hơn 1.250 lượt chị vay phát triển sản xuất. Thực hiện Đề án 939 từ năm 2017 đến nay, hàng trăm phụ nữ DTTS được hỗ trợ khởi nghiệp thành công. 
 
Tỉ lệ hộ nghèo trong hội viên phụ nữ DTTS giảm mạnh. Đầu năm 2018, toàn tỉnh số hội viên phụ nữ nghèo là 7.841 hộ (chiếm 64,4%), phụ nữ DTTS nghèo có 5.571 hộ (chiếm 60,5%), hộ nghèo do nữ làm chủ hộ có 2.656 hộ (chiếm 33,9%). Bằng nhiều hình thức giúp đỡ hội viên phụ nữ giảm nghèo, đến cuối năm 2018 đã có 5.548 hộ phụ nữ DTTS được giúp (đạt 99%), có 2.656 hộ hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ được giúp (đạt 100%). Nhờ đó, kết quả giảm nghèo có 2.108 phụ nữ DTTS được giúp thoát nghèo (đạt 38%), có 1.037 phụ nữ nghèo làm chủ hộ được giúp thoát nghèo (đạt 39%).
 
Bà Trương Thị Thu Thủy - Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa có chuyến khảo sát tình hình thực tế và chủ trì hội thảo đánh giá 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Trung ương về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, đã đánh giá Hội LHPN Lâm Đồng đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động hiệu quả, góp phần thay đổi đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ vùng đồng bào DTTS ngày càng phát triển.
 
AN NHIÊN
,
.