Tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 73%
Cập nhật lúc 19:16, Thứ Ba, 09/04/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 5 năm qua (2014 - 2018), các Tổ hòa giải cơ sở đã tiến hành thụ lý hòa giải 12.896 vụ việc, trong đó hòa giải thành 9.201 vụ việc, đạt tỷ lệ 73,5%. 
 
Hoạt động của các Tổ hòa giải cơ sở đã góp phần ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng tại địa phương
Hoạt động của các Tổ hòa giải cơ sở đã góp phần ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng tại địa phương
 
Cụ thể: năm 2014, thụ lý hòa giải 3.399 vụ việc, hòa giải thành 2.408 vụ việc, đạt tỷ lệ 73,5%; năm 2015, thụ lý hòa giải 2.592 vụ việc, hòa giải thành 1.735 vụ việc, đạt tỷ lệ 69,68%; năm 2016, thụ lý hòa giải 2.368 vụ việc, hòa giải thành 1.706 vụ việc, đạt tỷ lệ 73,5%; năm 2017, thụ lý hòa giải 2.320 vụ việc, hòa giải thành 1.699 vụ việc, đạt tỷ lệ 75,3%; và năm 2018, thụ lý hòa giải 2.217 vụ việc, hòa giải thành 1.653 vụ việc, đạt tỷ lệ 75,6%.
 
Được biết, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 1.533 Tổ hòa giải cơ sở, với 8.663 hòa giải viên; trong đó, hòa giải viên có trình độ chuyên môn Luật 241 người và hòa giải viên chưa qua đào tạo chuyên môn Luật 8.422 người.
 
LHT
,
.