Bảo Lộc phát triển phong trào phụ nữ vùng dân tộc - tôn giáo
Cập nhật lúc 08:41, Thứ Tư, 08/05/2019 (GMT+7)
Thành phố Bảo Lộc là địa phương có đông đồng bào theo đạo và các dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP Bảo Lộc có 165 chi, 638 tổ hội với 21.884 hội viên, đã xây dựng củng cố tổ chức Hội trong vùng dân tộc, tôn giáo với tổng số hội viên phụ nữ tôn giáo là 14.509 hội viên; hội viên phụ nữ DTTS có 536 hội viên.
 
Giờ ra chơi của trẻ em vùng DTTS ở Trường Mầm non xã Tà Nung. Ảnh: An Nhiên
Giờ ra chơi của trẻ em vùng DTTS ở Trường Mầm non xã Tà Nung. Ảnh: An Nhiên
 
Hội LHPN Bảo Lộc đã hướng dẫn phụ nữ DTTS có đạo phát triển các mô hình trong vùng DTTS như: Xây nhà vệ sinh, bể chứa nước ở Nausri, Lộc Nga; mô hình tổ phụ nữ góp vốn với 120 triệu đồng cho 42 chị ở thôn Đạ Nghịch vay phát triển nghề dệt thổ cẩm... Hiện có 191 hội viên phụ nữ theo đạo Tin lành sống ở 2 buôn DTTS là Tổ 9, phường Lộc Sơn và Nausri. 114 chị em đã được Hội hỗ trợ vay vốn với số tiền 3,6 tỷ đồng và Hội phối hợp tổ chức 5 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho 151 chị có đạo Tin lành tham gia; 5 lớp dạy nghề cho phụ nữ, giới thiệu việc làm cho 176 phụ nữ DTTS. Từ các nguồn vốn vay và các mô hình hiệu quả, nhiều phụ nữ DTTS có đạo Tin lành vươn lên phát triển kinh tế gia đình khá giả như: Chị Ka Nhên, Ka Rế, Ka Êu, Ka Mon…
 
Đến nay, Hội Phụ nữ xã Lộc Nga có 87% hộ đạt gia đình 5 không, 3 sạch; Lộc Sơn đạt 95%; tỉ lệ BHYT cho phụ nữ DTTS ở Tổ 9 Lộc Sơn đạt 100% - chi hội đang triển khai xây dựng Chi hội phụ nữ DTTS kiểu mẫu 5 không, 3 sạch. Thôn Nausri có 90% hộ đạt gia đình 5 không, 3 sạch. Hội vận động trao 35 suất học bổng và 247 suất quà trị giá 28,7 triệu đồng, tặng 39 áo len cho phụ nữ và trẻ em nghèo DTTS trên địa bàn. Thực hiện chương trình kết nghĩa nhằm thúc đẩy sự phát triển của phong trào phụ nữ trong vùng DTTS, tôn giáo: Hội Phụ nữ Công an kết nghĩa với buôn B’Lao SRê; Hội LHPN TP Bảo Lộc và Hội LHPN xã Lộc Thanh kết nghĩa với Chi hội Nausri; Hội LHPN Lộc Phát kết nghĩa với Chi hội Nga Sơn; Hội LHPN xã Đại Lào kết nghĩa với Chi hội Đạ Nghịch; Hội LHPN Phường 1 và Phường 2 kết nghĩa với buôn Sôven…
 
Các cấp Hội biểu dương 8 gương phụ nữ DTTS và 4 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước như: Chi hội phụ nữ thôn Nausri; cá nhân chị Ka Thuyền, chị Ka Dim (Chi hội thôn Nausri, Lộc Nga); chị Nông Thị Lan (Chi hội 19, Phường 2); chị Ka B’Rếu (Chi hội thôn Sôven - B’Lao); chị Ka Mom (Chi hội Tổ 9 Lộc Sơn); chị Ka Thuyên (Chi hội Đạ Nghịch - Lộc Châu).
Hội vận động hội viên xây dựng 2 mái ấm tình thương cho phụ nữ DTTS nghèo xã Lộc Nga. Tỉ lệ hộ nghèo trong các buôn DTTS có đạo Tin lành khảo sát năm 2018 ở Lộc Nga là 0,63%; Lộc Sơn 0,41%; thôn Nausri - xã Lộc Nga còn 3 hộ nghèo; Tổ 9, phường Lộc Sơn không còn hộ DTTS nghèo; có 24 hộ DTTS thoát nghèo... 
 
Các cơ sở Hội tranh thủ ý kiến của các vị chức sắc, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền một số nội dung hoạt động của Hội đến hội viên phụ nữ DTTS có đạo; hàng năm tổ chức các hoạt động giao lưu sinh hoạt, tuyên truyền Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, các đề án hỗ trợ kiến thức, tạo sự đoàn kết, chia sẻ, gắn bó giữa các chi hội của xã, phường với phụ nữ DTTS theo đạo. Vận động sự hỗ trợ của các chức sắc tôn giáo, tín đồ tôn giáo trong hoạt động từ thiện giúp hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
 
Xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt thôn Nausri có 47 chị, Tổ 9, phường Lộc Sơn 4 chị; hội viên cốt cán 330 chị, trong đó hội viên cốt cán theo đạo Tin lành là 4 chị; có 3 chị hội viên phụ nữ tham gia Ban chấp sự; 3 phụ nữ theo đạo Tin lành là đảng viên. 
 
Từ kết quả hoạt động phong trào phụ nữ trong vùng DTTS, tôn giáo đã đóng góp vào kết quả chung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên phụ nữ DTTS, tôn giáo, góp phần trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của TP Bảo Lộc.
 
Hội đã tổ chức 3 lớp tập huấn về Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho 180 phụ nữ DTTS ở Lộc Châu, B’Lao, Lộc Nga; 1 lớp tập huấn Luật An toàn giao thông cho hội viên phụ nữ Tổ 9, phường Lộc Sơn; vận động hội viên phụ nữ DTTS có đạo tham gia thực hiện 4 phẩm chất “Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; triển khai phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, các đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”,… đến hội viên phụ nữ DTTS.
 
Đồng thời, Hội hỗ trợ phụ nữ DTTS, tôn giáo tham gia phát triển kinh tế gia đình với tổng vốn dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội 6,85 tỷ đồng đã giúp cho 180 phụ nữ DTTS vay vốn sản xuất. 
 
Điển hình phường Lộc Sơn có 6 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn, Hội hỗ trợ hội viên phụ nữ DTTS phát triển kinh tế gia đình với nguồn vốn của Tổ 9 dư nợ 1,3 tỷ đồng giúp cho 34 chị vay, trong đó có 18 phụ nữ DTTS vay 643 triệu đồng vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Hội phối hợp tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật cho 25 chị và giới thiệu việc làm cho 5 chị. Xây dựng các mô hình như: Phụ nữ DTTS giúp nhau; Hũ gạo tình thương hàng tháng góp 10 kg gạo giúp cho chị Ka Seng; mô hình tiết kiệm có 13 chị tham gia mỗi tháng đóng 1 triệu đồng giúp cho chị Ka Nhên xây dựng được nhà đẹp, khang trang...
 
Ngoài ra, Hội Phụ nữ Lộc Sơn phối hợp với MTTQVN phường rà soát sửa chữa, xây dựng 4 nhà tình thương cho 4 chị với số tiền 70 triệu đồng; xây dựng các mô hình “Đồng bào dân tộc tự phòng tự quản bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ môi trường”; “Camera an ninh”, trong đó chi hội phụ nữ làm nòng cốt. Hàng năm, Hội tổ chức hoạt động giao lưu kết nghĩa với phụ nữ xã ĐamBri và phụ nữ Công an với Chi hội phụ nữ DTTS Tổ 9, phường Lộc Sơn. Hoạt động kết nghĩa đã duy trì được 4 năm, mỗi năm chương trình giao lưu tặng học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học, tặng quà cho các chị hội viên khó khăn và chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động phát triển phong trào Hội.
 
AN NHIÊN
,
.