Đam Rông: Gần 450 ha rừng sau khai thác không trồng lại rừng
Cập nhật lúc 09:02, Thứ Năm, 02/05/2019 (GMT+7)
Theo thống kê, hiện nay, các hộ dân không trồng lại rừng sau khai thác chu kỳ I khoảng gần 450 ha, chiếm 14,8% diện tích rừng trồng. Trước tình hình trên, UBND huyện Đam Rông đã có ý kiến chỉ đạo Ban quản lý Rừng phòng hộ Phi Liêng, Sêrêpốk chủ trì, phối hợp với UBND các xã tổ chức họp dân để vận động, thông báo ấn định thời gian các hộ phải trồng lại rừng trong mùa mưa 2019, nếu các hộ không thực hiện thì lập thủ tục bàn giao cho hộ khác hoặc thu hồi để quản lý và đưa vào kế hoạch trồng rừng hàng năm. Riêng đối với diện tích rừng trồng 30a tự ý chuyển đổi sang trồng cây công nghiệp, cần tiến hành rà soát, thống kê cụ thể vị trí, diện tích, tên hộ, loại cây trồng chuyển đổi trái phép, để tổ chức họp dân thông báo cho các hộ tự giác giải tỏa và trồng lại rừng trên diện tích trồng cây công nghiệp dưới 2 năm, còn diện tích trồng cây công nghiệp trên 2 năm thì yêu cầu trồng xen cây lâm nghiệp đúng chủng loại, mật độ quy định.
 
LÊ TUẤN
,
.