Giúp hội viên cựu chiến binh cải thiện đời sống
Cập nhật lúc 07:56, Thứ Ba, 14/05/2019 (GMT+7)
Tính đến nay, Hội Cựu chiến binh TP  Đà Lạt đã tín chấp Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Lạt giúp hội viên vay trên 12,7 tỷ đồng; đồng thời, giải ngân trên 2,1 tỷ đồng “Quỹ Hội Cựu chiến binh” cho hội viên vay với lãi suất ưu đãi để đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.  
 
Qua đó, giúp hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với 13,5 ha; tạo việc làm cho 25 hội viên cùng 50 lao động là con em hội viên và người dân ở địa phương. 
 
Cùng với đó, các cấp Hội CCB TP đã triển khai đến hội viên các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, đảm bảo an toàn giao thông… Nhờ đó, đến nay TP Đà Lạt có tỷ lệ hộ gia đình hội viên CCB văn hóa đạt 99,3%; hội viên “CCB gương mẫu” đạt tỷ lệ 99,2%.
 
Được biết, hiện nay Hội Cựu chiến binh TP Đà Lạt có trên 2.400 gia đình hội viên, trong đó  40,3% hội viên có đời sống khá, giàu; 59,3% hội viên trung bình, không còn hội viên nghèo và duy nhất  chỉ còn 1 hội viên thuộc diện cận nghèo.           
 
ÐAM TRỌNG
,
.