Đơn Dương: Thúc đẩy các chương trình hỗ trợ phát triển vùng đồng bào DTTS

Cập nhật lúc 08:54, Thứ Sáu, 28/06/2019 (GMT+7)
UBND huyện Đơn Dương cho biết, các chương trình hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện đang được triển khai đúng tiến độ trong những tháng đầu năm nay.
 
 Thu hoạch nông sản tại xã Ka Đơn - Đơn Dương
Thu hoạch nông sản tại xã Ka Đơn - Đơn Dương
 
Cụ thể, trong tổng kinh phí trên 3,3 tỷ đồng hỗ trợ phát triển vùng đồng bào DTTS của huyện ở Chương trình 135, có trên 2,5 tỷ đồng được đầu tư cho các công trình phát triển hạ tầng của 14 thôn DTTS trong huyện; 501 triệu đồng phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế cho các cộng đồng 14 thôn này và 125 triệu đồng đầu tư nhân rộng mô hình giảm nghèo. Ngoài ra, còn có 186 triệu đồng kinh phí từ Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định 2085 của Thủ tướng Chính phủ cũng đang được triển khai. 
 
Trong 6 tháng đầu năm nay, huyện cũng cấp phát tổng cộng trên 258 triệu đồng cho các sinh viên, học sinh người DTTS trong huyện đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề trong và ngoài tỉnh. 
 
Huyện cũng đang hướng dẫn các xã rà soát các hộ đồng bào DTTS nghèo thiếu đất canh tác trong huyện để có giải pháp hỗ trợ.
 
VIẾT TRỌNG 
,