Đơn Dương: Trên 70% kênh mương thủy lợi đã được kiên cố hóa

Cập nhật lúc 06:45, Thứ Sáu, 16/08/2019 (GMT+7)
Theo ngành chức năng Đơn Dương, trong 117,1 km kênh mương và đường ống dẫn nước tưới hiện có trên địa bàn đã có 82,73 km được kiên cố hóa, chiếm tỷ lệ 70,65%. 
 
Toàn huyện hiện có 38 công trình thủy lợi cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất với tổng diện tích tưới thực tế là 2.314 ha. Huyện có 2 hệ thống thủy lợi phục vụ tưới liên xã được xây dựng phù hợp với quy hoạch và công trình đang phát huy hiệu quả sử dụng. 
 
Theo đánh giá, tất cả các xã trên địa bàn Đơn Dương đều đạt định mức từ 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp trở lên được tưới và tiêu nước chủ động. Tuy nhiên, việc đảm bảo tưới cho sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do nhiều xã vẫn chưa có hệ thống thủy lợi, người dân phải khoan giếng để sử dụng nước ngầm. 
 
VIẾT TRỌNG  
 
,