SỔ TAY PHÓNG VIÊN

Cấp nước sinh hoạt an toàn, bền vững

Cập nhật lúc 08:17, Thứ Ba, 29/10/2019 (GMT+7)
Theo xác định của các cơ quan chuyên môn tỉnh Lâm Đồng, tổng lượng nước dòng chảy quân bình hàng năm ở hồ Đan Kia, Lạc Dương khoảng hơn 93,4 triệu m3. Trong đó, yêu cầu cấp nước sinh hoạt an toàn, bền vững là 74.000 m3/ngày-đêm (tương ứng hơn 27 triệu m3/năm), dùng để phát điện gần 63,3 triệu m3. Cân đối số lượng nước dư hơn 3,1 triệu m3/năm, nếu trừ tổn thất do nước thấm và bốc hơi, còn lại khoảng gần 1,3 triệu m3/năm. 
 
Thống kê hiện nay, tổng công suất thiết kế hoạt động của các nhà máy cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương khoảng 60.000 m3/ngày-đêm. Cụ thể, công suất gồm 30.000 m3/ngày-đêm (Nhà máy cấp nước Đan Kia II), 25.000 m3/ngày - đêm (Nhà máy cấp nước Đan Kia I) và 5.000 m3/ngày-đêm (Nhà máy cấp nước Hồ Than Thở). 
 
Thời gian qua, phần lớn vào những ngày lễ, tết, mùa du lịch cao điểm, các nhà máy cấp nước Đà Lạt và Lạc Dương mới vận hành tiệm cận công suất thiết kế hoạt động 60.000 m3/ngày-đêm nói trên. Trong khi những ngày bình thường, công suất hoạt động cấp nước ở đây theo nhu cầu mới đạt 46.000 m3/ngày-đêm. 
 
Chưa kể dự kiến trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng thỏa thuận mua thêm 4.000 m3/ngày-đêm từ Nhà máy Cấp nước Tuyền Lâm, Đà Lạt, nâng công suất thiết kế hoạt động cấp nước sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương tăng lên 64.000 m3/ngày-đêm. 
 
“Nhìn chung việc cung cấp nước sạch ở Đà Lạt và Lạc Dương đảm bảo ổn định. Tuy nhiên, trường hợp một số nhà máy xảy ra sự cố sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt, ảnh hưởng đến an toàn cấp nước do không có phương án dự phòng”, nhận định của Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng cho biết. 
 
Bởi vậy, cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng, việc nâng cấp, cải tạo đường ống cấp nước đã qua 35 năm sử dụng, kết hợp với đầu tư nâng công suất thiết kế hoạt động của Nhà máy Cấp nước Đan Kia I từ 25.000 m3/ngày-đêm lên 49.000 m3/ngày-đêm nhằm tiếp tục khai thác nguồn nước dòng chảy trên hồ Đan Kia, Lạc Dương, sẵn sàng cấp nước bổ sung trong trường hợp cần thiết; phù hợp với định hướng cấp nước an toàn, bền vững, lâu dài cho thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận. 
 
VĂN VIỆT
,