Đạ Huoai: Hỗ trợ 1,3 tỷ đồng khắc phục thiệt hại dịch tả lợn châu Phi

08:11, 29/11/2019

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Huoai, tính đến 15/11/2019, trên địa bàn huyện đã xảy ra 42 ổ dịch tại 6 xã, thị trấn...

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Huoai, tính đến 15/11/2019, trên địa bàn huyện đã xảy ra 42 ổ dịch tại 6 xã, thị trấn. Huyện đã tiến hành tiêu hủy 1.054 con heo nhiễm bệnh, với tổng trọng lượng tiêu hủy 68,8 tấn. Trước mắt huyện tạm ứng chi 1,3 tỷ đồng cho các xã, thị trấn để hỗ trợ thiệt hại cho các hộ chăn nuôi heo bị dịch tả lợn châu Phi và lở mồm long móng. 
 
Hiện nay, sau 30 ngày phòng, chống dịch bệnh đã có 4/6 xã, thị trấn không xuất hiện ổ dịch mới. Huyện tập trung chỉ đạo đợt phun xịt thuốc sát trùng chuồng trại và chỉ đạo các xã hết dịch tả lợn châu Phi sớm tái đàn để ổn định tình hình chăn nuôi.
 
ÐẶNG DŨNG