Đơn Dương: Hoàn thành nhiều công trình giao thông trong vùng dân tộc thiểu số

06:12, 09/12/2019

Phòng Dân tộc Đơn Dương cho biết từ nguồn vốn đầu tư trên 2,5 tỷ đồng của Chương trình 135 năm 2019, đã có nhiều công trình giao thông nông thôn đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện hoàn tất và đưa vào sử dụng trong năm nay. 

Phòng Dân tộc Đơn Dương cho biết từ nguồn vốn đầu tư trên 2,5 tỷ đồng của Chương trình 135 năm 2019, đã có nhiều công trình giao thông nông thôn đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện hoàn tất và đưa vào sử dụng trong năm nay. 
 
Một con đường giao thông nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số được trồng nhiều hoa ven đường tại xã Pró, Đơn Dương.
Một con đường giao thông nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số được trồng nhiều hoa ven đường tại xã Pró, Đơn Dương.
 
Cụ thể, thị trấn D’ran đã hoàn tất 172 m con đường giao thông của thôn Kăn Kin, với kinh phí phân bổ gần 180 triệu đồng; xã Lạc Xuân cũng hoàn thành con đường 350 m tại thôn Tân Hiên, với vốn phân bổ gần 360 triệu đồng; xã Ka Đô làm con đường thôn Ta Luy 2 dài 352 m, tổng kinh phí gần 360 triệu đồng.
 
Tương tự, xã Pró từ nguồn vốn phân bổ gần 360 triệu đồng cũng hoàn tất 2 con đường tại thôn Pró Ngó và thôn Ha Ma Nhai 1, với tổng chiều dài 35 6m. Xã Ka Đơn được phân bổ gần 360 triệu đồng làm 352 m đường trong xã; xã Đạ Ròn được phân bổ gần 360 triệu đồng làm 2 con đường giao thông cho 2 thôn, với tổng chiều dài 350 m.
 
Riêng xã Tu Tra có nguồn vốn phân bổ gần 539 triệu đồng đầu tư làm đường cho 3 thôn, với tổng chiều dài 457 m.
 
Cũng từ Chương trình 135, huyện cũng đã phân bổ 177 triệu đồng để sửa chữa nâng cấp đường thôn Kăn Kin nối thị trấn D’ran, đồng thời cấp 501 triệu đồng cho 14 thôn dân tộc thiểu số trong huyện (trung bình mỗi thôn trên 35,7 triệu đồng) để hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho người dân trong thôn.
 
G.KHÁNH