Giải tỏa trên 15 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm

Cập nhật lúc 06:05, Thứ Tư, 11/12/2019 (GMT+7)
Thông tin từ UBND huyện Lạc Dương thì trong năm 2019 trên địa bàn huyện vẫn còn hiện tượng lén lút lấn chiếm và tái lấn chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp. Do đó, Hạt Kiểm lâm huyện và các đơn vị chủ rừng chủ yếu thực hiện giải tỏa nóng cây trồng trên diện tích bị lấn chiếm và tái lấn chiếm. Cụ thể, các đơn vị tiến hành giải tỏa diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trồng cây trái phép với tổng diện tích là 15,388 ha, bao gồm diện tích lấn chiếm mới 12,348 ha, diện tích tái lấn chiếm là 3,040 ha.
 
Diện tích trồng rừng sau giải tỏa được 8,41 ha do Ban quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim thực hiện. Tuy nhiên, việc trồng rừng sau giải tỏa gặp nhiều khó khăn, do trên thực tế diện tích rừng bị phá, bị lấn chiếm có diện tích nhỏ, tiếp giáp với phần đất sản xuất của người dân nên quá trình trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng còn xảy ra tình trạng người dân phá bỏ.
 
H.YÊN
,