Đam Rông: Gần 121 tỷ đồng đầu tư công

Cập nhật lúc 05:53, Thứ Ba, 07/01/2020 (GMT+7)
Năm 2020, kế hoạch đầu tư công của huyện Đam Rông được phê duyệt với tổng kinh phí gần 121 tỷ đồng. 
 
Cụ thể, các nguồn vốn được phân bổ gồm: hơn 53 tỷ đồng Chương trình giảm nghèo 135 và 30a; 42,5 tỷ đồng ngân sách huyện Đam Rông; 17 tỷ đồng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hơn 8,5 tỷ đồng phân cấp xây dựng cơ bản. 
 
Tiêu biểu những công trình khởi công xây dựng mới từ nguồn vốn đầu tư công năm 2020 ở huyện Đam Rông như: Nhà máy cấp nước sinh hoạt tập trung xã Liêng Srônh (7 tỷ đồng); đường vào các khu sản xuất xã Đạ Tông, xã Đạ M’rông, xã Đạ K’Nàng, Đạ R’Sal (khoảng 10 tỷ đồng)...Và đáng kể với những công trình chuyển tiếp đầu tư công năm 2019 về kiên cố hóa kênh mương thủy lợi xã Rô Men, xã Đạ Long, nâng cấp hệ thống nước sạch xã Đạ Tông, trồng cây xanh trên tuyến đường 1.600 m vào khu trung tâm huyện Đam Rông...
 
MẠC KHẢI
,