Thu hút 50.000 lao động thông qua dự án đầu tư

Cập nhật lúc 06:19, Thứ Hai, 13/01/2020 (GMT+7)
Thống kê cho biết, thông qua các dự án thu hút đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp trong những năm gần đây, toàn tỉnh Lâm Đồng đã giải quyết việc làm cho khoảng 50.000 lao động địa phương. 
 
Trong đó các doanh nghiệp đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng nông nghiệp công nghệ cao, chiếm 26% tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội. Riêng xây dựng nông thôn mới, đầu tư hàng năm khoảng 1.000 tỷ đồng, tương ứng 15% vốn đầu tư toàn chương trình. 
 
Được biết, đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 72 doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn đăng ký 314,3 triệu USD. Cụ thể, nhiều dự án đầu tư quy mô lớn như: 11,5 triệu USD sản xuất giống rau xuất khẩu tại huyện Lâm Hà của Tập đoàn tài chính Bejo; 25 triệu USD nhân giống hoa cao cấp của Công ty TNHH Agrivina Đà Lạt...
 
Bên cạnh đó, Lâm Đồng có 1.425 doanh nghiệp trong nước đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, hàng năm đóng góp từ 18 - 20% GRDP của tỉnh.  
 
MẠC KHẢI
,