Đam Rông: Tăng cường các biện pháp cấp bách trong phòng cháy, chữa cháy rừng

Cập nhật lúc 06:15, Thứ Sáu, 27/03/2020 (GMT+7)
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 21-31/3, tại Tây Nguyên nắng nóng gay gắt, khô hạn kéo dài, dự báo cháy rừng đang ở cấp V, mức cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra. Trước thực trạng đó, UBND huyện Đam Rông đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ rừng tại địa phương tăng cường các biện pháp cấp bách trong phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện. 
 
Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ rừng, UBND các xã cần bố trí lực lượng trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ để kịp thời phát hiện và huy động lực lượng chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra; huy động lực lượng “4 tại chỗ” để chữa cháy rừng; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn Nhân dân xử lý thực bì trong sản xuất nương rẫy không để xảy ra cháy rừng; xác định các điểm có nguy cơ cháy rừng cao để bố trí, phân công lực lượng trực phòng cháy, chữa cháy rừng; nhắc nhở các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng nâng cao trách nhiệm tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán, bảo vệ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng...
 
VĂN TÂM
,