Hơn 127 tỷ đồng phòng, chống hạn hán năm 2020

06:03, 04/03/2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đề xuất nhu cầu hơn 127 tỷ đồng kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2020. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đề xuất nhu cầu hơn 127 tỷ đồng kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2020. 
 
Đào ao, hồ nhỏ đang là giải pháp chống hạn có hiệu quả được người dân các địa phương triển khai. Ảnh: K.Phúc
Đào ao, hồ nhỏ đang là giải pháp chống hạn có hiệu quả được người dân các địa phương triển khai. Ảnh: K.Phúc
 
Cụ thể gồm các khoản kinh phí như: hơn 94 tỷ đồng nạo vét, sửa chữa công trình thủy lợi; hơn 22 tỷ đồng nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn; hơn 2,5 tỷ đồng phục vụ bơm chống hạn; hơn 8,5 tỷ đồng phát triển ao, hồ nhỏ. 
 
Trong đó đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 118,5 tỷ đồng; ngân sách tỉnh Lâm Đồng bố trí khoảng hơn 8,5 tỷ đồng. 
 
VŨ VĂN