Mỗi hộ nộp 30.000 đồng/tháng tiền thu gom rác

Cập nhật lúc 06:25, Thứ Tư, 25/03/2020 (GMT+7)
Bắt đầu từ tháng 3/2020, mỗi hộ gia đình không sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Lạt nộp 30.000 đồng/tháng tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt. 
 
Đây là mức giá được UBND thành phố Đà Lạt thống nhất thu đến hết tháng 12/2020. Theo đó, ngoài đối tượng nộp mức giá 30.000 đồng/tháng vừa nêu, mỗi hộ gia đình buôn bán chịu thuế môn bài còn nộp mỗi tháng từ 55.000 đồng đến 390.000 đồng, tương ứng với khối lượng rác thu gom từ 0,2 m3 đến gần 2 m3. Ngoài ra, các công trình xây dựng, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, bệnh viện… với mức giá thu nộp dịch vụ rác thải mỗi tháng từ 230.000 đồng đến 325.000 đồng. 
 
Với tổng mức thu trong 10 tháng năm 2020 khoảng hơn 23 tỷ đồng, thành phố Đà Lạt sẽ chi các khoản gồm: nộp 10% thuế giá trị gia tăng; bù trừ ngân sách nhà nước cấp cho công tác vệ sinh môi trường; chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác; phục vụ công tác thu tiền dịch vụ…     
 
MẠC KHẢI 
,