Đa dạng các hoạt động truyền thông và giảm nghèo thông tin đối với vùng sâu

Cập nhật lúc 06:26, Thứ Hai, 20/04/2020 (GMT+7)
Hoạt động truyền thông và giảm nghèo về thông tin trên địa bàn tỉnh những năm qua rất được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các hoạt động thông tin truyền thông chủ yếu tập trung phối hợp với báo, tạp chí, đài phát thanh truyền hình và các địa phương tổ chức phổ biến chính sách của Nhà nước về các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm, chính sách đối thoại với hộ nghèo, hộ cận nghèo, giới thiệu gương điển hình và mô hình giảm nghèo hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã in và cấp phát 15.000 cuốn “cẩm nang dành cho hộ nghèo” bằng tiếng Việt, tiếng K’Ho và tiếng H’Mông; trên 3.000 tờ rơi, áp phích, băng rôn tuyên truyền về công tác giảm nghèo; thực hiện gần 100 video clip tuyên truyền; tổ chức 21 cuộc đối thoại chính sách với hộ nghèo; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng thông tin truyền thông giảm nghèo cho gần 1.500 lượt cán bộ xã, thôn; thực hiện đầu tư, lắp đặt trang thiết bị tác nghiệp cho 4 xã khu vực III: huyện Bảo Lâm (1 xã), Đức Trọng (1 xã), Lạc Dương (2 xã).
 
NGUYÊN THI
,